Tilbakeblikk
 

FAKTA
Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) består av medisinske studenter fra forskjellige årstrinn i det medisinske studiet. MSO ble startet opp i Oslo i 1973. Formålet er å gi praktisk informasjon og veiledning om prevensjonsmidler og seksualitet. Studentene i MSO underviser på ungdomsklubber, ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, sosialskoler og på lærerskoler.

Kvinne kjenn din kropp

På 1970-tallet kjempet unge medisinstudenter og leger sammen med kvinnebevegelsen for bedre seksual- og prevensjonsopplysning i skolen. Kvinnene krevde retten til å bestemme over egen kropp og utfordret de rådende skjønnhetsmytene.

P-pillene kom i bruk i Norge i 1967 og revolusjonerte kvinnenes rett til selv å velge om de ville ha barn. Det å ha sex var ikke lenger likestilt med reproduksjon. Slik ble p-pillen et symbol på seksuell frigjøring med et mer liberalt syn på seksualitet og likestilling mellom kjønnene.Ragna Grüner, lege og forsker, var en av dem som kastet seg inn i denne kampen. Som medlem i MSO og aktivist i kvinnebevegelsen ble hun med i debatten om holdninger til kjønnsroller og seksualitet. - Den gangen var prevensjonsmidlene dyre og utilgjengelige. På skolen begrenset seksualopplysningen seg til anatomi og fysiologi. I MSO jobbet vi for å skyve grensene for hva seksualopplysning skulle inneholde. Det foregikk en krig om hvorvidt man kunne omtale prevensjonsmidler i undervisningen på skolen. - Etter hvert ble det lov for lærerne å henvise til de forskjellige midlene som fantes, men rådgivning, det vil si informasjon om hvordan midlene skulle brukes, måtte man fremdeles til helsevesenet for å få.

KVINNE, KJENN DIN KROPP
Kvinnebevegelsen utfordret mange av forestillingene som fantes rundt kvinners kropper. De la vekt på at kvinner måtte bli kjent med egen kropp og ikke overlate kunnskapen om den til legene. De protesterte mot at kvinners kropper måtte pyntes og skjules. Selv om det ikke ble brent så mange Bher i Norge på 1970-tallet, så var det mange som kastet dem. Ragna Grüner var med på å gi ut den danske boka «Kvinne, kjenn din kropp» i Norge. Det skulle være en selvhjelpsbok for kvinner som ville vite hvordan kroppen fungerer. - Selv om vi protesterte mot mange av forestillingene som fantes rundt kropp da, er det mye som må utfordres i dag også. Tenk på silikonpuppene. Kropp og mote har blitt en mye større industri i løpet av de siste 25 årene. Kroppen har blitt noe man har, ikke noe man er, sier Grüner som er bekymret for utviklingen i dag.
Sosialistiske leger
Mange av studentene fra MSO ble aktive på Sosialistiske legers forenings klinikk i Herslebsgate i Oslo. Klinikken var drevet av radikale leger som ønsket å hjelpe kvinner som trengte abort og gi prevensjonsmidler til folk som trengte det. -Første gangen jeg var på klinikken, kom jeg dit som pasient. Jeg husker fremdeles køen av kvinner utenfor før den åpnet på ettermiddagen, forteller Grüner. Der sto kvinner som trengte hjelp med en abortsøknad eller anke, og ble ropt til av menn som kjørte forbi. - Mange som kom til klinikken, kom dit fordi de trengte p-piller eller annen prevensjon. Det var nemlig mange leger som ikke ville gi det til ugifte kvinner.

Mot vrangforestillinger
I 1977 var Grüner med på utgivelsen av boka «Være sammen», en bok om seksualitet og samliv for ungdom. Gruppa bak boka ønsket «å avlive vrangforestillinger, gi opplysning og skape debatt.» De ville lage en bok som inneholdt noe annet enn kjedelige anatomiske beskrivelser, og som ikke satte likhetstegn mellom seksualitet og forplantning. De ville fokusere på seksuallivet som en kilde til nærhet og lyst, og de skriver i forordet til boka: «det er sjelden vi ligger sammen for å få barn.» - Vi som skrev boka «Være sammen» var engasjerte aktivister og del av et større radikalt miljø. De fleste var aktive på venstresida i studentpolitikken. Vi deltok i debattene om helsevesenet og helsepolitikken, organisering innen kvinnebevegelsen og seksualitet og seksualopplysning. - Etter og ha vært ute og snakket med ungdom skjønte vi at problemet ikke bare var at de visste lite om prevensjon. De hadde kunnskap, men lot likevel være å bruke det. Vi skjønte at vi måtte ha et videre perspektiv når vi henvendte oss til ungdom. Slik ble «Være sammen» en banebrytende bok. MSO-studentene skrev om kjønnsroller og sexpress, de påpekte retten til å sette sine egne grenser og diskuterte seksuell dobbeltmoral. I kapittelet om homofili tok de opp seksuell undertrykking. - På skolen hadde mange homofile og lesbiske elever fått omtalt sine fineste og beste følelser som «syke», hvis de i det hele tatt ble omtalt, forteller Grüner.


Tekst: Marte Ryste. Foto: Klassekampen, Nina Strand, private arkiver

«Vi har ikke skrevet bok ut fra Mønsterplanens kristne formålsparagraf. For oss virker det livsfjernt å fortelle ungdom at seksuallivet bare hører hjemme i ekteskapet. Men vi har også arbeidet ut fra et etisk grunnsyn. Hovedtanken har vært respekten for det enkeltes menneskes rett til sjøl å bestemme sin moral. Vi oppfordrer folk til å tenke og velge sjøl: ’Du må med den farten som passer deg oppdage og utforske din egen seksualitet. Det er bare du som kan bli ekspert på den.’» (Ragna Holter (nå Grüner) og Hans Petter Fundingsrud, Samlivsundervisning, i Praxis)

«Kvinnekroppen er et statussymbol som skal se mest mulig fancy ut. Motene forandrer seg hele tiden. Det lages rett som det er et nytt produkt som skal løse et problem vi ikke en gang visste at eksisterte. For 30 år siden fantes det ikke appelsinhud. I dag bruker kvinner i det vestlige verden millioner på å bekjempe dette problemet hvert år.» («Feminisjon», Sosialistisk Opplysningsforbund, 2000)

Det feministiske bladet Sirene hadde fra første nummer i 1973 en spalte de kalte «Vårt besværlige underliv.» Her svarte lege Ragnhild Halvorsen på spørsmål fra leserene. - De andre ukebladene hadde jo også legespalter. Men det var ingen som tok opp kvinners underlivsproblemer slik som vi gjorde, forteller Ragnhild Halvorsen i dag. - Vi ville være med på å synliggjøre og ufarliggjøre dette feltet som ellers var lite omtalt. Halvorsen forteller at mange kvinner skrev inn til den populære spalten.

 

 

Avslått
Startforbud
Kvinnekupp
Miss Rebell
Husbråk
Gerd Brantenberg
Våler skurlag
Daghjem
Menn
Prevensjon