Tilbakeblikk
 

FAKTA:
• I 1971 fikk kvinnene flertall i Asker kommunestyre
• Kvinneflertallet var et resultat av en aksjon Husmorlaget hadde tatt initiativ, til hvor de oppfordret kvinner til å stryke menn fra valglistene og føre opp kvinner
• I Oslo og Trondheim fikk kvinnene også flertall. I seks andre kommuner fikk kvinnene over 40 prosent av plassene.
• I 441 av de 444 kommunestyrene var mannsflertallet intakt. I 22 kommunestyrer var det ikke valgt inn noen kvinne

KVINNEKUPP I ASKER

«Politiske amazoner stormer rådhuset» og «kvinnerevolusjon i Asker». Overskriftene er hentet fra avisene dagen etter kommunevalget i 1971, da det var klart at et flertall av de nye folkevalgte i Asker var kvinner. Sjokkerte mannlige kolleger ble feid ut og mistet plasser de anså som sine.

Hemmelige møter

Det startet i 1970. Karla Skaare hadde lenge kjempet for å sette førskoler og barnehager på den politiske dagsordenen. Men hun opplevde at hun ikke ble hørt av et kommunestyre styrt av middelaldrende menn. Derfor tok Skaare, som var leder av Husmorlaget i Asker, initiativ til en aksjon for å få kvinner inn på rådhuset. På mer eller mindre hemmelige møter i husmorlagene lærte kvinnene at de kunne kumulere på listene, stryke representanter på en valgliste og føre opp nye på tvers av partiskillene. Slik begynte de å lage alternative kvinnelister. Menn ble strøket fra valglistene og kvinner ble ført opp. Fire kvinner som allerede satt i kommunestyret, var aktive i aksjonen. Marie Borge Refsum representerte Høyre, Berit Ås Arbeiderpartiet, Tove Bye Senterpartiet og Kari Bjerke Anderssen Venstre. Med et enormt pågangsmot holdt de foredrag for kvinnegrupper og foreninger og manet til kamp for å få valgt inn kvinner i kommunestyret.
I løpet av perioden før kvinnekuppet ble vi smertelig klar over at vi trengte flertall i kommunestyret for å få gjennomslag for saker som trafikksikkerhet. Derfor et kvinnekupp, forteller Ås i dag.

Flertall
Kumuleringsaksjonen ga resultater. Da stemmene var talt opp, viste det seg at kvinnene hadde fått flertall i Asker. Av 47 representanter i kommunestyret var 27 kvinner. Kvinner som aldri hadde planlagt noen politisk karriere, så plutselig sitt navn på kommunestyrelista. Kvinner som hadde ønsket fast plass, men ikke ble verdsatt nok i partiene, kom inn. Menn som hadde regnet seg som selvsagte vinnere, måtte la saksmappene ligge. Asker og Bærum Budstikke skrev dagen etter valget: «Både Venstres Per Frydenberg og SFs Mikael Haremo får bare kvinner ved sin side. Det samme gjelder Senterpartiets nye mann Arne Sandbu, som også får to kvinner med seg, eller rettere sagt foran seg. I Høyres gruppe får ordfører Jon Fossum 11 kvinner med seg, eller mot seg, med Marie Borge Refsum på topp.»
«Kvinnekuppet» var noe av det som rystet norsk politikk hardest etter kommunevalget høsten 1971. Men du finner ikke denne historien i historiebøkene, og lærerne nevner det knapt. Det blir sagt at kvinnekuppet ikke gjorde noen forskjell. Men ingen har forsket på det. Og ingen har spurt kvinnene som styrte Asker i fire år.

Parodi
Reaksjonene lot ikke vente på seg. Kvinnene ble beskyldt for juks og fanteri – de hadde kuppet seg inn i politikken. Ronald Bye, som den gang var generalsekretær i Arbeiderpartiet, karakteriserte valget som en parodi. Daværende ordfører i Bærum, Willy Greiner, så det hele som en karikatur på et politisk valg, og Michael Daniel Kristiansen, daværende generalsekretær i Kristelig Folkeparti, mente utviklingen var uheldig og unaturlig. Han tok også til orde for å endre valgloven slik at den ikke kunne bli «utnyttet og misbrukt slik en gang til.» - Menn har brukt denne metoden i årtier for å få inn enkelte menn og bli kvitt andre. I 1971 brukte kvinnene den. Da ble det hele suspekt. Rart, sier Per Hovengen i dag, mannen som i sin tid var med på å gi kvinnene opplæring i kumuleringsmetoden.


Overvåket
I kommunestyret fikk kvinnene merke hvordan det var å bryte inn på mennenes domene. De ble overvåket av mennene og fikk ikke lov til å samarbeide med kvinner i andre partier. Et flertall av kvinnene, på tvers av partiskillene, ønsket barnehageutbygging, satsing på trafikksikkerhet og kollektivtrafikk. Men strategidiskusjonene måtte de ta på rådhusets trange toalett i skjul for sine partifeller. Les mer

Denne historien er satt sammen av Marte Ryste på grunnlag av boka Kvinnekuppet i Asker skrevet av Irene Mårdalen, samt artikkelen «Kvinnekuppet i Asker», av Irene Mårdalen, Asker og Bærums Budstikke 7. juli 1994.

 

 

 

 

 

Avslått
Startforbud
Kvinnekupp
Miss Rebell
Husbråk
Gerd Brantenberg
Våler skurlag
Daghjem
Menn
Prevensjon