LES MER I KAMPDAGER

KROPP OG SEKSUALITET

Seksualopplysning
Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) består av medisinske studenter fra forskjellige årstrinn i det medisinske studiet. MSO ble startet opp i Oslo i 1973. Formålet er å gi praktisk informasjon og veiledning om prevensjonsmidler og seksualitet. Studentene i MSO underviser på ungdomsklubber, ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, sosialskoler og på lærerskoler.

DEN SEKSUELLE FRIGJØRINGEN
1970-tallet blir av og til omtalt som den seksuelle frigjøringens tiår. Det skyldes flere ting. I 1967 ble det lov å bruke p-pille i Norge. Spiralen kom noe tidligere. Og  kvinnebevegelsens kanskje viktigste seier på 1970-tallet var loven om selvbestemt abort. Alt dette gjorde det mulig for kvinnen å ha et seksualliv som ikke nødvendigvis var knyttet til det å få barn. Samtidig ble det gitt ut flere opplysningsbøker om seksualitet. 

Den nye kvinnebevegelsen rusket opp i tabuer knyttet til kvinners seksualitet og kropper. I den danske boka «Kvinne kjenn din kropp», som også kom på norsk, oppfordret skribentene kvinnen til å bli kjent med sin egen kropp, også kjønnsorganene. En viktig del av kampen for seksuell frigjøring for kvinnen handlet om retten til ikke å bli sett på som seksualobjekter, og retten til å si nei til sex når man ikke har lyst. «Nei til tvangspuling» var et slagord blant nyfeministene. Og etter hvert kom kampen mot pornografi til å bli en viktig del av kvinnekampen.
LES MER OM KAMPEN MOT PORNOGRAFI

er det likestilling i norge?
Det er blitt bedre enn i gamle dager. Men jeg synes dette med at kvinner ikke får samme lønn som menn i den samme jobben ikke er likestilling. Kjønnskvotering synes jeg ikke vi bør ha. 
Jente, 15 år

refleksjonsspørsmål
Vet du nok om din egen kropp og seksualitet? Gir skolen tilstrekkelig seksualundervisning? Eller kan man si at åpenheten rundt seksualitet har gått for langt? Hva med mediene – aviser, tv, blader, musikkvideoer? Føler du deg som ung bombardert av seksuelt ladede budskap?

I 1964 mottok Stortinget underskrifter fra 129 000 kvinner som forlangte en generell moralsk opprustning av folket. Disse kvinnene var imot seksuelt samliv utenfor ekteskapet, og imot seksuell opplæring og prevensjonsundervisning.

(Kilde: Norske damer gjennom 100 år, Inger Lise Finstad, Schibsted Forlag)
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003