LES MER I KAMPDAGER

HOMOFILE OG LESBISKE

Milepæler
1972: Straffeloven mot homoseksualitet oppheves
1977: Norsk Psykiatrisk Forening opphever homoseksualitet som sykdomsdiagnose
1992: Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring opprettes
1993: Stortinget vedtar partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er rett til å adoptere barn og mulighet til å inngå partnerskap i kirken
2001: Stortinget vedtar å endre adopsjonsloven, slik at en partner i et registrert partnerskap, ved samtykke fra den andre, kan adoptere dennes barn. Endringene trådte i kraft 1. januar 2002.

synliggjøring av lesbiske
Det å stå fram som lesbisk kan være tøft, særlig i mindre miljøer. Og det er faktisk ikke mange tiår siden man trodde det ikke eksisterte seksualitet og kjærlighet mellom kvinner. Men situasjonen har forandret seg. Nå hender det at det å være lesbisk blir framstilt som noe hipt, noe som gir ekstra status. Det skyldes ikke minst at forfattere, tv-stjerner og fotballspillere har stått fram som lesbiske. I tillegg spiller filmsuksesser som «Fucking Åmål» en rolle. 

I 1972 ble straffeloven som forbød homofili opphevet. Dette hadde vært en viktig kampsak for de homofiles organisasjoner på 1950- og 60-tallet. Etter dette ble de homofile og lesbiskes kamp for anerkjennelse mer offensiv og utadrettet. Karen-Christine Friele var den første som offentlig sto fram som homofil. Det var i 1970. Tre år senere ga Gerd Brantenberg ut boka «Opp alle jordens homofile», den første norske boka om homofili skrevet under fullt navn. 

Mange lesbiske kvinner var aktive i kvinnebevegelsen. Begreper som søstersolidaritet og kvinneverd var med på å skape et grunnlag for diskusjoner omkring det å være lesbisk. Likevel var mange lesbiske kvinner som følte at deres saker ikke ble tatt opp av kvinnebevegelsen. Disse konfliktene la noe av grunnlaget for at det ble dannet en egen organisasjon for lesbiske i 1975, Lesbisk Bevegelse. Samtidig fortsatte mange lesbiske kvinner å jobbe videre i de homofiles organisasjon, Det Norske Forbundet av 1948, i de nyfeministiske gruppene og i Kvinnefronten. En del kvinner var også aktive i Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF) som ble dannet i 1976.

er det likestilling i norge
Jeg tror det er blitt mye bedre med tiden, i forhold til de ekstreme tilfellene som en gang har eksistert. De aller fleste i min krets og folk jeg møter føler de er likestilt. Men allikevel er jeg overbevist om at mange fortsatt lever etter «det gamle» der likestilling var et ukjent ord.
Jente, 16 år

refleksjonsspørsmål
Hvorfor er det fortsatt vanskelig for mange å stå fram som homofile? Finnes det skepsis og motstand mot homofili også blant ungdom?

Fram til 1972 var homofili forbudt ved lov, og faktisk var loven formulert slik at den bare gjaldt menn. Da loven ble utformet, antok man nemlig at homofili mellom kvinner var utenkelig, det eksisterte rett og slett ikke. Straffelovens paragraf 213 lød som følger:

«Finder utuktig Omgjengelse Sted mellom Personer av handkjøn, straffes de, der heri gjør seg skyldige eller som medvirker dertil med Fængsel indtil ett Aar. Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjengelse med Dyr eller som medvirker dertil. Paatale finder sted naar det paakræves av almene Hensyn.»
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003