Lærersidene

Andre ressurser

LÆRERSIDEN - en veiledning for lærere som vil bruke skoleguiden

Skoleguiden er en elevtilpasset inngang til nettutstillingen Kampdager – 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom KILDEN, Informasjons- og dokumentasjonssenteret for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, og NIKK, Norsk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Skoleguiden er støttet økonomisk av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Kort om kvinnebevegelsens nettutstilling  
Kvinnebevegelsens nettutstilling, www.kampdager.no, er en samtidshistorisk nettportal over de siste 30 årenes kvinnebevegelse, med vekt på 1970-tallet. Utstillingen gir økt tilgang til materiale som har vært ønsket og etterspurt i lang tid, men som har vært vanskelig å få tak i. Utstillingen viser også den historiske bakgrunnen for dagens likestillingsdebatt, slik at man kan se dagens spørsmål i et historisk lys. 
Utstillingen inneholder: 

1. tekster om organiseringen og innholdet i bevegelsens aktiviteter, om temaene som var viktige, korte bibliografier, informasjon om sentrale bøker og tidsskrifter, løpesedler, foto osv. 

2. linker til mer informasjon i arkiver, biblioteker, organisasjoner og offentlige dokumenter der dette finnes. 

3. linker til tilsvarende informasjon i andre land, først og fremst Norden 

Målgruppen for utstillingen er et bredt publikum med interesse for feminisme og kvinnehistorie, studenter og andre politisk og historisk interesserte.
Les mer om utstillingen her
 

Om skoleguiden  
Skoleguiden er en guidet og forenklet reise inn i hovedutstillingen. Skoleguiden er et unikt tilbud til skolene når det gjelder å få informasjon og kunnskap om den moderne kvinnebevegelsen i Norge.

Historien om 1970-tallet og bevegelsene er enda ikke skrevet, og kildene er ikke samlet. Derfor er utstillingen med oversiktstekster, bilder, historier, tidslinjer, sanger, osv. et viktig hjelpemiddel for skoleverket i formidlingen av denne nære historien.

Prosjektet er særlig nyttig for skoleungdom som skal arbeide med prosjektoppgaver. KILDEN og Likestillingssenteret merker pågangen fra skoleungdom, og mottar stadig henvendelser fra elever som skriver særoppgaver eller har lekseoppgaver om ulike kvinnerelaterte temaer som selvbestemt abort, likestillingskampen, pornografi og kvinnenes inntog i arbeidslivet.

Målgruppen  
Målgruppen for Skoleguiden er ungdomsskoleelever (8.-10.-klasse) og elever ved den videregående skole. Guiden er tenkt brukt i fagene samfunnsfag, KRL og norsk på ungdomsskolen, og i samfunnslære, norsk, historie og samfunnskunnskap på videregående skole. 

Skoleguiden kan brukes på flere plan. I sin enkleste form er den en elevtilpasset og sterkt forkortet utgave av hovedutstillingen. I tillegg finnes en aktualisering av temaene som ikke finnes i hovedutstillingen. De elever som ønsker det, kan bevege seg fra skoleguiden og inn i hovedutstillingen for fordypning, for eksempel ved prosjektarbeid, særoppgaver og lekseoppgaver.
Oppbygning av sidene
Skoleguiden er bygget opp rundt 12 tema knyttet til kvinnebevegelsens kamp på 1970-tallet. 

Temaene er: 
- Ny kvinnebevegelse 
- Feminister før og nå 
- 8. mars 
- Kvinners rett til arbeid
- Selvbestemt abort 
- Seksualitet. Porno
- Endret syn på familien 
- Vold og krisesenter
- Kvinner inn i politikken 
- Likestillingspolitikk
- Synliggjøring av lesbiske 
- Minoritetskvinner
- Ressurser

I tillegg finnes en side med litteraturtips og relevante nettadresser, og til slutt en side med tester og fakta.

For å velge seg inn på en av disse sidene har vi laget en introduksjonsside med en tidslinje. Hvert av punktene på linjen refererer til en side i utstillingen, og man klikker seg inn på disse sidene via tidslinjen. 

På hver temaside finnes det: 
- en kort tekst om emnet med illustrerende foto 
- en faktarubrikk der temaet aktualiseres 
- en kuriositet eller tankevekkende opplysning 
- refleksjonsspørsmål 
- elev-enquete (skolelever svarer på spørsmål om likestilling) 

På temasidene finnes henvisninger til hovedutstillingen, slik at elevene har mulighet til å fordype seg i bestemte emner.
Hvordan bruke skoleguiden? LES MER
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003