les mer i kampdager

POLITIKK

Fakta i dag:
• i 2002 var det 37 prosent kvinner på Stortinget og 34 prosent i kommunestyrene. Det er svært bra i forhold til de fleste land i verden, men fortsatt et godt stykke fra likestilling
• antall kvinner i Bondevik-regjeringen (2001-) er 42 prosent
• i perioden 1999-2003 er 14,9 prosent av ordførerne i landets kommuner kvinner 

KVINNER INN I POLITIKKEN
Selv om kvinner ble mer synlige i det offentlige rom på 1960-tallet, med større deltakelse i arbeidslivet og langt flere som tok høyere utdanning, var kvinner i det  politiske liv nærmest fraværende. 

Mindre enn 10 prosent av politikerne på Stortinget og i kommunestyrene var kvinner. Derfor ble det arrangert flere aksjoner for å øke kvinneandelen i politikken fra slutten av 1960-tallet. «Kvinnepolitisk aksjon» ved stortingsvalget i 1977 var tverrpolitisk, og kravene var 50 prosent kvinner i folkevalgte organer og en politikk til fordel for kvinnene. Ved valget gikk kvinneprosenten opp fra 15,5 til 23,9 prosent. 

På 1980-tallet innførte Arbeiderpartiet, SV og Venstre 40 prosent kvotering, og dermed kom et nytt gjennombrudd. I 1985 kom kvinneandelen på Stortinget opp i 34,4 prosent og to år etter ble andelen 31,2 prosent i kommunestyrene. Senere har nivået vært stabilt. 
På bildet: Gro Harlem Brundtland ble Norges første kvinnelige statsminister i 1981

er det likestilling i Norge?
Nei. I skolen opplever jeg at jenter og gutter behandles ulikt. Det kan for eksempel være at regler for påkledning ikke er like. Gutter får ikke lov til å ha på lue inne, mens jentene får lov til det. Et hodeplagg er et hodeplagg! Reglene i skoledagen er altfor ofte ulike for gutter og jenter. I den type sport jeg kjenner til, er det ofte slik at jenter kjører enklere løyper enn gutter.
Gutt, 15 år

refleksjonsspørsmål
Hvorfor er andelen kvinner på Stortinget lavere enn andelen menn? Er det et problem at det er flere menn enn kvinner i folkevalgte organer?

«Politiske amazoner stormer rådhuset» og «kvinnerevolusjon i Asker» var overskrifter i avisene dagen etter kommunevalget i 1971. Da var det nemlig klart at et flertall av de nye folkevalgte i Asker var kvinner. Husmorlaget var lei av at saker som kvinner var opptatte av, aldri ble prioritert i kommunestyrene og tok derfor initiativ til en aksjon. På mer eller mindre hemmelige møter i husmorlagene lærte kvinnene at de kunne kumulere ved valget, det vil si å stryke representanter på ens eget partis valgliste og føre opp nye (kvinnelige representanter) fra de andre partiene. Sjokkerte mannlige kolleger ble feid ut og mistet plasser de anså som sine. Aksjonen spredde seg til andre steder, også i Oslo og Trondheim fikk kvinnene flertall. Les mer
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003