skoleguide   
 NY KVINNEBEVEGELSE
 FEMINISTER FØR OG NÅ
 8. MARS
 KVINNERS RETT TIL ARBEID
 SELVBESTEMT ABORT
 SEKSUALITET. PORNO
 ENDRET SYN PÅ FAMILIEN
 VOLD OG KRISESENTER
 KVINNER INN I POLITIKKEN
 LIKESTILLINGSPOLITIKK
 SYNLIGGJØRELSE AV LESBISKE
 MINORITETSKVINNER
 UNG FEMINISME I DAG
 RESSURSER

 LÆRERSIDEN

Skoleguiden er en elevtilpasset inngang til nettutstillingen «Kampdager - 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder». Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom KILDEN og NIKK. Lærersiden inneholder en veiledning for lærere som vil bruke skoleguiden som en ressurs i undervisningen. 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.