Les mer i kampdager

FAMILIEN

Fakta i dag:
• i 1971 brukte kvinner 46 minutter på oppvask og rydding pr dag, mens mannen brukte 6 minutter, og i 2002 brukte kvinnen 20 minutter og mannen 7 minutter
• i 2001 var 33,4 % av familiene av annen type enn mor, far og barn som lever sammen (minifakta 2002) 
• i 1998 var det 110 621 mødre og 14 795 fedre som var alene om den daglige omsorgen for sine barn
• av 105 000 hjemmearbeidende var 103 000 kvinner
• unge mennesker foretrekker samboerskap fremfor ekteskap i større grad enn før
(Kilde: Minifakta 2002, SSB)

familien er ikke hva den engang var
Alle fødes inn i en familie, men måten familien er satt sammen på og fungerer har forandret seg mye de siste tretti årene. Fortsatt er den tradisjonelle kjernefamilien, med mor, far og barn som lever sammen, det vanligste, men i 1960-årene var dette det eneste aksepterte. Og vanligst var det at moren stelte hjemme, mens faren forsørget familien. 

På 1970-tallet skjedde viktige endringer i folks samlivsmønster. Mange valgte å leve sammen som samboere i stedet for å gifte seg, og antallet skilsmisser økte sterkt. Dermed ble stefamilien et fenomen. Samtidig bodde mange unge i kollektiver, også familiekollektiver. Det ble mer akseptert å leve som enslig («singel»), og homofilt samboerskap ble mer synlig og vanlig. 

En viktig kampsak for kvinnebevegelsen var ansvarsfordeling i familien. For kvinnene fortsatte å ha hovedansvaret for husarbeid og barn selv etter at de gikk ut i arbeidslivet; de var «dobbeltarbeidende». Samfunnet skulle ikke stille spørsmål om hva som skjedde innenfor husets fire vegger. Men kvinnebevegelsen rettet søkelys mot det private aspektet ved familien, fordi her kunne mishandling foregå i det skjulte. I kjølvannet av dette kom blant annet de første krisesentrene. Les mer om krisesentrene

Krav om deling av 
husarbeidet sto sentralt

er det likestilling i Norge?
Jeg tror det er så mye som det burde. Noe forskjell skal det være. Det er derfor vi ble skapt forskjellige.
Jente, 16 år

refleksjonsspørsmål
Har du lyst til å gifte deg? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er fordelene og ulempene ved forskjellige familietyper?

Først i 1972 ble «Konkubineparagrafen», som sa at det var forbudt for kvinner og menn som ikke var gift å bo sammen, opphevet. 
 


© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN. - 03.27.2003