Visste du at....

  • p-pillen ble legalisert i 1967
  • 32 prosent av kvinnene var yrkesaktive i 1970, det var tre prosent færre enn i 1900
  • inntil konkubineparagrafen ble opphevet i 1972 var det ulovlig å bo sammen uten å være gift
  • kvinnefotballen ble opptatt i Norges Fotballforbund først i 1976

Kampdager etterlyser!

Etter omfattende gravearbeid har vi ikke funnet noen kilder som kan fortelle om brenning av BHer i Norge på 1970-tallet og heller ingen bilder av slike aksjoner. Har du kjennskap til en slik aksjon - kontakt KILDEN!

Les svar fra Kari Anne Pedersen, Norsk Folkemuseum

Foto: Nina S. Strand

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.