Bilder fra pornokampens historie

Pornobål på Grünerløkka, september 1977

15 kvinner aksjonerer mot «Arnes byggshop» i Elverum. Aksjonen retta seg mot salg av pornofilmer som hadde foregått i forretningen, 1979.

Klistring av veggaviser ved inngangen til Dagbladet 18. april 1978. Aksjonistene reagerer på sexannonsene i avisa.

18. januar 1979: Pornolager tømmes av politiet: Kriminalpolitiet slår til mot Leif Hagens lager og forretninger i Oslo hvor de gjør omfattende beslag av pornografiske blader og filmer. Selv mener Hagen at verdien av beslaget måtte beløpe seg til nærmere 10 millioner kroner. 

7. november 1979: Pornosaken i Lagmannsretten: Rettsaken mot Leif Hagen og hans medtiltalte butikksjef Finn Åge Pettersen (tv) november 1979.  

Unni Rustad var ledende i Kvinnefrontens arbeid mot pornografi og ble i en periode selve symbolet på denne kampen.

20. oktober 1982: «Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon» ved Unni Rustad overleverer 15 000 underskrifter fra folk over hele landet som krever strengere håndheving av lovbestemmelsene mot pornografi til justisminister Mona Røkke. 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.