Prostitusjon

Prostitusjon ble ikke regnet som noe problem i Norge før langt ut i 1970-årene da de nye kvinnegruppene tok opp spørsmålet. I 1953 svarte Norge at det ikke fantes noen prostituerte i landet da FN sendte ut spørreskjema med spørsmål om dette.

Men sommeren og høsten 1977 rettet Oslo-aviser søkelys på barne- og ungdomsprostitusjonen i Stenersgata i Oslo. Dette, sammen med prostitusjonsprosjektet i Malmö gav grunnlag for Oslo-prosjektet som starta i 1979. I Malmö hadde forskerne kommet fram til at det fantes om lag 400 prostituerte i byen.

I Norge var det sosiologen Liv Finstad og sosionomene Vivi-Ann Holter og Lita Fougner som gjorde pionerarbeidet ved å kartlegge prostitusjonen i Oslo. I 1981 la de fram sin rapport. Der viste de at prostituerte ble rekruttert fra unge kvinner i en vanskelig situasjon, og at prostitusjon ofte hang sammen med stoffmisbruk. Den første «turen» var vanskelig, sa de prostituerte. «Etter første gangen sto jeg i dusjen i omtrent to dager etterpå. Skrubbet og skrubbet meg, men klarte ikke å fjerne den ekle følelsen. Orket ikke å bruke de klærne jeg hadde hatt på meg på gata,» fortalte en.

Rapporten viste sider ved prostitusjonen som ikke hadde vært fremme i lyset tidligere. Det ble skilt mellom profesjonelle halliker og «hjemmehalliker», kjærester og ektemenn som lot kvinnen trekke på gata for å tjene penger til seg. Kundene brukte til tider vold. De prostituerte hadde arr både på kropp og sjel. Sammenhengen mellom pornografi og prostitusjon kom også i søkelyset, og det ble pekt på at pornografien drev ren propaganda for prostitusjonsvirksomhet.

Oslo-prosjektet regnet med at det var 300-400 faste prostituerte på «strøket» i Oslo i 1981. I tillegg kom «amatører og deltidsprostituerte», ca. 700 – slik at det til sammen var rundt 1000 kvinner som drev prostitusjon i en eller annen form i Oslo.

Oslo-prosjektet anbefalte at horekundene skulle kriminaliseres samt at det skulle etableres et eget hjelpeprosjekt for prostituerte. I boka «Prostitusjon i Oslo» utgitt på Pax forlag i 1982 skriver Liv Finstad m.fl. om Oslo-prosjektet og hva slags etterspill det fikk.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.