Liv og Ranveig - saken1977: To kvinner på Holmenkollbanen nekter å jobbe med «Alle Menn»-reklame hengende på veggene. Mange støtter opp om kravet, og river ned plakatene. Liv og Ranveig blir suspendert fra stillingene sine. Dette utløser en massiv protest fra mange ulike kvinnegrupper. 5.000 underskrifter blir sendt styret i Oslo Sporveier. Etter somling med saksbehandling får de to kvinnene arbeidet i Sporveien tilbake, men ikke på Holmenkollbanen. 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.