SOV DUKKE LISE

Skrevet av Berit Ås til valgkampen i Asker i 1971

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
og mens du sover, styrer din bror,
planlegger veier, bygger bedrift.
Sov Dukke Lise, sov og bli gift.

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
før du vet av det, er du blitt mor.
Kanskje du fikk ditt barn på klinikk.
Vær da takknemlig for alt du fikk.

Sov Dukke Lise, der står et tre,
som du i blant kan glede deg ved.
De andre gikk dukken i kullos og bly.
Sov Dukke Lise, slumre på ny.

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
og mens du sover, ødes din jord.
Fisken i havet, fuglen på gren,
sakte forgiftes en etter en.

Derfor min Lise må du stå opp,
rope et varsko, kreve en stopp,
mane til kamp i handling og ord
både for din og alle barns jord.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.