Litteratur

Albrektsen, Beatrice Halsaa (1977) Kvinner og politisk deltakelse. Oslo: Pax.

Bergqvist, Christina (red.) (1999) Likestilte demokratier? Kjønn og politikk i Norden. Oslo: Universitetsforlaget.

Brundtland, Gro Harlem (1997) Mitt liv : 1939-1986. Oslo: Gyldendal.

Hellevik, Ottar, Skard, Torild & Schive, Janneke van der Ros (1985) Norske kommunestyrer - plass for kvinner? (Basert på kommunevalget i 1979) Oslo: Universitetsforlaget.

Kvanmo, Hanna & Teigene, Ingolf Håkon (1985) Derfor. Oslo: Cappelen.

Means, Ingunn Norderval (1973) Kvinner i norsk politikk. Oslo: Cappelen.

Mårdalen, Irene (1998) Kvinnekuppet i Asker. [Hønefoss]: Falch.

Rolstad, Kari & Førde, Brit (1983) Kvinner og politikk. [Oslo]:  Likestillingsrådet.

Røkke, Mona &  Andreassen, Thorleif (1986) Ingen tid for tårer. Oslo: Gyldendal.

Rønbeck, Sissel (1983) Tanker på tvers. Oslo: Aschehoug.

Skard, Torild (1977) Halve jorden : Innføring i kvinnepolitikk. Oslo: Sosialistisk opplysningsforbund. Studiebok.

Skard, Torild (red.) (1979) «Kvinnekupp» i kommunene : Hva skjedde da kvinnene fikk flertall i kommunestyrene i Asker, Oslo og Trondheim? Oslo: Gyldendal.

Skard, Torild (1980) Utvalgt til Stortinget : En studie i kvinners frammarsj og menns makt. Oslo: Gyldendal.

Skard, Torild (1981) Hverdag på Løvebakken : Personlige erfaringer. Oslo: Gyldendal.

Skjeie, Hege (1992) Den politiske betydningen av kjønn : En studie av norsk topp-politikk. Oslo:  Institutt for samfunnsforskning. Rapport 92:1.

Valle, Inger Louise (1989) Dette står jeg for. Oslo: Gyldendal.

Wiig, Birgit (1984) Kvinner selv : Den skjulte Norgeshistorien fra vår nære fortid. Oslo: Cappelen.

Ås, Berit m.fl.(1971) Kvinnens lille røde. Oslo: Gyldendal.

Ås, Berit (1981) Kvinner i alle land - : Håndbok i frigjøring. Oslo: Aschehoug.

Ås, Berit (2001) "De fem hersketeknikker". I: Jan-Erik Ebbestad Hansen (red.), Norsk tro og tanke;   Bind 3. Oslo:  Universitetsforlaget.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.