Kvinnens lille røde

«Vi er en stor gruppe mennesker som nå er blitt sikre på at vi ikke liker den verden som menn har skapt omkring oss. Lenge har vi klaget over at vi ikke har fått de rettigheter som burde tilkomme oss etter menneskerettighetserklæringen og etter alle våre hjemlige partiers prinsipputtalelser. Nå, i den 11. time, forstår vi at aldri noen kommer til å gi oss kvinner de rettighetene.

Vi må ta dem selv.

I århundrer har vi lojalt kjempet andre gruppers frigjøringskamper. Når kampen var over, har vi latt oss kaste tilbake i en underordnet og utbyttet plass i samfunnet. Om og om igjen har det skjedd, uansett om det var arbeiderne, negrene eller den 3. verdens frigjøringsbevegelser som vant sine seire. Nå tror vi ikke lenger på løfter. Vi tror på handlinger. Våre egne handlinger. Derfor skriver vi KVINNENS LILLE RØDE.»

 

Kvinnens lille røde kom ut på Gyldendal i 1971. Bak den sto en redaksjonskomite bestående av Berit Ås, Wenche Håland, Elisabet Helsing, Dagmar Johansen, Hildur henriksen, Annemor Stensland og Anne Lise Refsum. I alt 23 forfattere kom med bidrag til boka.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.