Lenker

Interessert i temaet? Vi anbefaler følgende nettsider:

Kjønnsmakt - presentasjon av maktutredningen med kjønnsperspektiv

Likestillingssentret

Forskning om kjønn og samfunn ved Institutt for samfunnsforskning

Partiers kvinnepolitikk

Kvinnepolitisk utvalg i Arbeiderpartiet

Kvinnenettverk i Høyre

Venstrekvinnelaget

Senterkvinnene

Feminismenettverk i Sosialistisk Venstreparti

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.