Fakta

  • i 2002 var det 37 prosent kvinner på Stortinget og 34 prosent i kommunestyrene. Det er svært bra i forhold til de fleste land i verden, men fortsatt et godt stykke fra likestilling
  • antall kvinner i Bondevik-regjeringen (2001-) er 42 % 
  • i perioden 1999-2003 er 14,9 % av ordførerne (i kommunene) kvinner 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.