Nyfeministene

Nyfeministene startet høsten 1970, etter et møte med den amerikanske feministen Jo Freeman på universitetet i Oslo. Initiativtagere var Norsk Kvinnesaksforening. I forbindelse med møtet ble det lagt ut underskriftslister hvor folk kunne melde seg på til uformelle diskusjoner. Listen fikk 80 navn, langt flere enn forventet. Dette ble utgangspunkt for Nyfeministene i Oslo. 

Det oppsto også grupper uavhengig av dette møte, bl.a. i Bergen og Trondheim. Disse gruppene kalte seg også Nyfeminister og var inspirert av den amerikanske Womens Liberation og 60-årenes antiautoritære opprør. Etter hvert søkte disse gruppene kontakt med hverandre. 

I Oslo vokste bevegelsen raskt, høsten 71 fantes det ca. 30 grupper med 5-10 kvinner i hver gruppe. Men det var ingen annonsering, rekrutteringen skjedde gjennom kjente. Bevegelsen var heller ikke en rent studentfenomen, mange kvinner hadde også erfaring som husmødre og fra dobbeltarbeid. I Bergen var det 9 grupper på denne tiden.

Omkring 1974 fantes det nyfeministgrupper i Trondheim, Bergen, Støren, Vadsø, Gjøvik, Kongsberg, Tønsberg, Åfjord, Porsgrunn, Namsos, Raufoss, Molde, Lillehammer, Harstad, Åga, etter hvert kom Stavanger/Sandnes, Fredrikstad, Larvik, Moss, Ski. Målt i antall deltagere var nok Nyfeministens størst i denne første fasen. 

Tekst: Brita Gulli

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.