Kvinnefronten

Kvinnefronten leder aksjon mot Lånekassa, 1972

Stand til støtte for de oppsagte ved Tiger Konfeksjonsfabrikk i Trondheim etter at tre kvinner som var medlemmer av Kvinnefronten og aktive i faglig arbeid ble oppsagt på politisk grunnlag ved fabrikken.

Demonstrasjon utenfor Bergen Bank mot oppsigelsene ved Hestvik i Mo, 1976
Tre kvinnelige arbeidere ved firmaet Per Hestvik & Co i Mo i Rana var blitt sagt opp med begrunnelse at de var medlemmer i Kvinnefronten. Det var Bergen Bank som nektet videre kreditt til bedriften dersom de tre kvinnene ikke ble sagt opp.

Aksjonsdag i Kristiansand, 1977

Høstseminar i Sulitjelma, 1978 

Kvinnefronten arrangerer møte og demonstrasjon mot nedleggingen av Consul Konfeksjonsfabrikk som ville føre til at 60 kvinnearbeidsplasser gikk tapt.

Kvinnefronten i Hamar arrangerer støttedemonstrasjon for Charlotte, en enslig mor med tre barn som slåss for bedre bilogforhold, 1978

Kvinnefronten i Hamar arrangerer støttedemonstrasjon for Charlotte, en enslig mor med tre barn som slåss for bedre bilogforhold, 1978


                                

Se bilder fra Kvinneleire

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.