En ny bevegelse vokser fram

Fra slutten av 1960-tallet vokste kvinnebevegelsen i Vest-Europa og USA til en stor, sosial bevegelse som skulle sette varige spor i samfunnet. Den startet med noen få entusiaster, men vokste raskt, omfattet flere ideologiske retninger og besto av et mylder av grupper og organisasjoner som arbeidet hver for seg, samlet seg i perioder eller til enkelte aksjoner, ble splittet fra hverandre igjen, forhandlet, kjempet, tiltrakk seg medlemmer og støtte dem fra seg.

Undertema

Ny bevegelse

I Norge trådte en ung og opprørsk generasjon fram i en feministisk bevegelse som snart fikk navnet «den nye kvinnebevegelsen» Les mer


Undertema

Nyfeministene 

Nyfeministene hadde verken leder eller formålsparagrafer. Medlemmene samlet seg i bevisstgjøringsgrupper. Les mer


 

Undertema

Kvinnefronten

Kvinnefronten ble raskt den størst av kvinneorganisasjonene. De ville nå ut til kvinnene i arbeiderklassen. Les mer


Undertema

Brød og Roser

Bak etableringen av Brød og Roser var kvinner som tidligere hadde vært aktive i Kvinnefronten.  Les mer


Undertema

Lesbisk Bevegelse

Lesbisk Bevegelse ble dannet av kvinner som mente at det trengtes en særorganisering for lesbiske kvinner. 
Les mer i temadel om lesbisk kvinnekamp


Undertema

Grupper / Aksjoner / Kvinnehus

På en rekke felter organiserte kvinnene seg på tvers av partier og grupper for å slåss sammen for en viktig sak. Les mer


 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.