Brød og Roser

De første Brød og Roser-gruppene ble stiftet i 1975. Dette var selvstendige grupper som i utgangspunktet ikke hang sammen i noen formell organisering. Bak etableringen av denne nye møteplassen var kvinner som tidligere hadde vært medlemmer i Kvinnefronten, men hadde meldt seg ut i protest som følge av det som ble oppfattet som en dreining mot en AKP-politikk i Kvinnefronten. I tillegg trakk gruppene til seg andre uorganiserte kvinner som ønsket seg noe annet enn det nyfeministene og de etablerte kvinneorganisasjonene kunne tilby.

Basisgruppene var hovedmøteplassen for aktiviteten til Brød og Roser, som bygde opp en organisasjon med flat struktur og uavhengige grupper slik som Nyfeministene hadde. De skilte seg imidlertid fra Nyfeministene i det at de ville at gruppene skulle ha politisk slagkraft som grupper mer lik Kvinnefronten hadde. Brød og Roser baserte seg som Nyfeministene på jevnlige allmøte der vedtak ble fattet.

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.