Kvinnehuset: åpent for alle kvinner

Følgende presentasjon av Kvinnehuset i Oslo sto i Sirene nr. 6/7 1976

Rådhusgata 2 er en hønsegård. Rett over restaurant Guldfisken ser du skiltet. Med jevne mellomrom blir det renset for eksos og da kan en tydelig se det. 

Det første rommet du kommer inn i, er det store rommet. Her holdes de største møtene. Ellers er det her en som oftest slår seg ned, prater, drikker kaffe og informeres om hva som foregår. Vaktmesterinnene selger forskjellig drikke, dessuten frukt og brødskriver til de som er sultne.

Det er også bokkafé her. Du kan lese i de bøkene og magasinenesom ligger fremme. Og det er muligå kjøpe plater, tidsskrifter, merker og plakater.

Biblioteket satser på å starte med utlån like før eller etter sommerferien. All kvinnelitteratur mottas med takk. 

I verkstedet er det stensilmaskin til bruk for alle. Dessuten er det symaskiner og en del verktøy. Foreløpig har vi brukt verkstedet til maling og snekring og oppussing av huset. Nå holder vi på å lage fotorom.

Tøybyttinga er stedet hvor du kan bytte eller kjøpe billige brukte klær. Ta gjerne med deg tøy du måtte ha liggende, det er helt sikkert noen andre som vil ha det. Pengene gårtil P.R.-gruppa som annonserer og arrangerer mandagsmøtene. På disse møtene tar vi opp et tema, viser en film eller hva som måtte bli foreslått.

I barnerommet finnes det loppemarked for brukte barneklær. En genser til maksimum en tier, sko til 3 kroner. Det er også en del leker, tegnesaker og bøker der inne.

Veggene på informasjonsrommet er kledd med oppslagstavler. Her finnes beskjeder til og fra gruppene, informasjon om kvinnemøter, svartelister og forslagslister til gynekologer m.m. Noen leter etter et ted å bo, og er du på besøk, og ikke har noe sted å sove, finnes det overnattingsliste. 

I sufragettgangen (grønn, hvit og lilla) finnes telefon 02/412864. det står ei kokeplate der, og en boks kaffe.

Kvinnehuset holdes i gang av de faste husgruppene: PR-gruppa, Vaktmestergruppa, Bokkafégruppa, Innredningsgruppa, Verkstedgruppa, Økonomigruppa, Barneromsgruppa og Biblioteksgruppa. Alle gruppene er åpne for kvinner som har lyst. Det er opp til oss at huset skal fungere på en ordentelig måte, slik at vi føler oss trygge og hjelper hverandre. Hvis du bor i Oslo, så bruk kvinnehuset. Er du på besøk eller gjennomreise, så stikk oppom.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.