Grupper -  aksjoner - kvinnehus

Organisasjonene var en viktig del av den nye kvinnebevegelsen. Men bevegelsen besto ikke bare av organisasjoner. Fra 1974 utviklet det seg flere frittstående, langsiktige tiltak innen bevegelsen. 

I Porsgrunn og Oslo ble det etablert kvinnehus som skulle være åpne for alle kvinner med politiske og kulturelle aktiviteter.

 

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.