Om utstillingen

Utstillingen www.kampdager.no om kvinnekampen på 1970-tallet i Norge åpnet 5. mars 2003. 

Formålet er å øke tilgangen til viktig kvinnehistorisk materiale. Gjennom økt kunnskap vil kampdager-utstillingen bidra til mer forskning om kvinnebevegelsens historie og betydning.

Det er et håp at denne utstillingen kan bli første ledd i etableringen av en mer omfattende kvinnehistorisk nettportal. Dette bygger på en gammel drøm om et kvinnehistorisk arkiv i Norge.

I utstillingen inngår

  • fortellinger fra 1970-tallets kvinnebevegelse
  • både eldre og nyere artikler og intervjuer
  • litteraturoversikter
  • faksimiler av omslag på et utvalg sentrale bøker og tidsskrifter
  • avisoppslag
  • løpesedler
  • buttons
  • foto
  • lyd
  • m.m.

Du vil også finne lenker til relevante utstillinger, arkiver, biblioteker og organisasjoner i Norge og andre land, først og fremst Norden. 

Finansiering og medarbeidere

Utstillingen har fått økonomisk støtte fra Kulturnett Norge og Utdannings- og forskningsdepartementet i Norge.

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) har vært samarbeidspartner i prosjektet. Fride Eeg-Henriksen, NIKK, initiativtaker til utstillingen, har bidratt med prosjektledelse. Marte Ericsson Ryste har vært prosjektmedarbeider ved KILDEN i hele prosjektperioden, mens Nina Castracane Selvik har arbeidet med «Skoleguiden». Visuell utforming av Ravn Webveveriet AS E-post

Takk til mange!

Svært mange har bidratt til utstillingen og det er derfor mange å takke for at den har blitt så rikholdig. Tiden har vært begrenset, ca. 7 måneder har gått med til å få utstillingen på nett. Prosjektet har hatt en bredt sammensatt referansegruppe, som takkes for mange innspill og ideer. Vi takker også alle andre bidragsytere som har skrevet artikler, latt seg intervjue, kommentert bidrag underveis, gitt tillatelse til publisering av materiale, og som har funnet fram og lånt ut bakgrunnsstoff og materiale til oss. En spesiell takk til Nina Strand, vår sporty fotograf. Takk også til avisa Klassekampen for utlån av foto.

Søsterutstillinger i Norden

I arbeidet har vi hatt nytte av kontakt med institusjoner og ressurspersoner i andre land. Særlig den svenske utstillingen Kärlek, makt & systerskap ved Kvinnohistoriska samlingarna og det danske prosjektet Kvindekilder på KVINFO.

Respons til KILDEN

KILDEN er ansvarlig for innholdet i utstillingen og kommende oppdateringer. Arkivdelen oppdateres fortløpende. Vi er takknemlige for forslag og tilbakemeldinger.

Har du spørsmål eller kommentarer vil vi gjerne at du tar kontakt på e-post: post@kilden.forskningsradet.no 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.