Milepæler

1970
- 32 prosent av kvinnene er yrkesaktive, det er 3 prosent færre enn i 1900
- Nyfeministene starter sine første grupper

1972
- «Kvinneaksjonen mot EF» etableres
- Det er ikke lenger forbudt å bo sammen uten å være gift
- Kvinnefronten dannes
- Likestillingsrådet opprettes

1973
- Regjeringen pålegger alle departementer og organisasjoner å nominere et likt antall kvinner og menn
- Kvinnedagen 8. mars får for første gang skikkelig gjennomslagskraft i Norge
- Den nye kvinnebevegelsens tidsskrift «Sirene» blir en umiddelbar suksess

1974
- 5 prosent av alle barn fødes utenfor ekteskapet
- «Folkeaksjonen mot fri abort» samler 610 000 underskrifter
- Eva Kolstad blir leder for Venstre og dermed vår første kvinnelige partileder
- Jenter og gutter stilles likt i odelsrekkefølgen

1975
- Premiere for filmen «Hustruer» av regissør Anja Breien, om tre hustruer på heidundrande rangel
- Holmenkollstafetten åpnes for kvinner
- Lesbisk Bevegelse dannes i Oslo
- Brød og Roser dannes
- Det kvinnepolitiske tidsskriftet «Kjerringråd» kommer ut
- 44 prosent av de gifte kvinnene er i lønnet arbeid
- Straffen for illegal abort faller bort

1976
- Kvinner kan delta i Birkebeinerrennet
- Vi får damefotball i Fotballforbundets regi

1977
- Vi får lønnet permisjon i 18 uker i forbindelse med svangerskap og fødsel
- Praktisk talt ingen bruker pessar
- Enhver person over 25 år har rett til å bli sterilisert

1978
- Selvbestemt abort vedtas
- Det første krisesenteret for mishandlede kvinner åpnes
- Du får rett til fri fra arbeidet når barnet ditt er sykt

1979
- Vi får Likestillingslov og Likestillingsombud
- Kjønnsdiskriminerende reklame blir forbudt
- Stortingsrepresentant Wenche Lowzow står åpent fram som homofil


Kilder:
Likestillings- og diskrimineringsombudet: Milepæler i norske kvinners historie. (pdf)
Finstad, Inger-Lise (1999). Norske damer gjennom 100 år. Schibsted, Oslo.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.