Litteratur

Bjerck, Birgit m.fl. (1983) Mannfolk! : 13 innlegg om mannshat i kvinnekampen. Oslo : Pax

Bjørkly, Arnstein m.fl.(1976) En bok om menn. Oslo: Pax.

Grue, Lars (1978) "Menn og arbeidstid, erfaringer fra forsøket med ektefelledelt arbeidstid. I: Grenness, Ragnhild (red.), Hvis husmoren ikke fantes. Oslo: Pax.

Grønseth, Erik (1971) " The Husband Provider Role - a Critical Appraisal." I: Michel, A. (ed.), Issues of Working Women in Europe and America. Brill. Leyden

Grønseth, Erik (1975) Også mannen på deltid i yrkeslivet. Oslo: Norges Familieråd og Instituttet for sosiologi, UiO.

Grønseth, Erik (1978) Virkninger av sjømenns fravær til sjøs på sjømannshustruers familieforhold, øvrige sosiale relasjoner og tilpasninger. Institutt for samfunnsforskning. Stensil.

 "Se hvor jeg støver" (1997) Intervju med Erik Grønseth. I: Berg, Anne Marie m.fl. (red.), I kvinners bilde : Bidrag til en kvinnesosiologi. Oslo: Pax.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.