Paroler 8. mars 2006 i Oslo

Hovedparole: 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon!

Paroler:

 • Kriminaliser horekundene!
 • Porno er vold mot kvinner!
 • Kamp not incest og seksuelle overgrep mot barn!
 • Vern unge jenter mot tvangsekteskap!
 • Full barnehagedekning nå!
 • Boikott Israel!
 • Islamstyre og USA-okkupasjon knuser kvinners rettigheter i Irak!
 • Rett til heltid – mulighet til deltid!
 • JA til likelønn – veto mot EUs tjenestedirektiv!
 • Likestill skift og turnus nå!
 • Reverser pensjonsreformen!
 • Kjønnsnøytral ekteskapslov – full adopsjonsrett for lesbiske og homofile!
 • Økte midler til kvinnebevegelsen!
 • Likestilling krever kjønnsforskning!
 • Kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl – håndhev lova!

Arrangør: 8. marskomiteen i Oslo 2006

Kilde: Ladyfest

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.