Litteratur

Kaplan, Temma (1985) I: Feminist studies, vol 11 no.1

Lønnå, Elisabeth (1996) Stolthet og kvinnekamp : Norsk kvinnesaksforenings historie fra 1913. Oslo: Gyldendal: I samarbeid med Norsk kvinnesaksforening

Nestande, Anne Lise (1978) "Slaget om 8. mars". I: KjerringRåd, 4: 61-64

Steinfeldt, Torill (1975): "Historien om 8. mars : Revidert utgave". I: KjerringRåd, 1.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.