8. mars på 1970-tallet

1972: Mellom 300 og 400 kvinner og menn går i tog i Oslo under parola «Kamp mot all kvinneundertrykking - for full frigjøring av kvinnene». 

Følgende paroler var oppført på mobiliseringsløpseddelen: 

 • Lik rett til arbeid, utdanning og lønn
 • Rett til daginstitusjoner og fritidshjem for alle barn
 • Like trygde-, pensjons- og sosiale rettigheter for kvinner
 • Rett til prevensjonsveiledning og abort
 • Nei til dobbelt arbeidsbyrde for kvinner - utbygging av servicetilbud - halve arbeidet i hjemmet er mannens
 • Nei til kvinner som salgsvare
 • Nei til økte priser på dagligvarer

Konflikt mellom Kvinnefronten og noen nyfeminister som møtte opp med håndplakater hvor det sto «Nei til tvangspuling», «Vi vil ligge øverst» og «Nei til moderskapet».

1973: Tog i Oslo, Bergen og Trondheim i regi av lokale avdelinger av Norges Demokratiske Kvinnelag, Norsk Kvinnesaksforening, Nyfeministene og Kvinnefronten. I Oslo var dessuten Norsk Kvinneparti med og i Trondheim var Sør-Trøndelag krets av Norsk Husmorforbund med på å arrangere møte om kvelden. En rekke andre steder i landet var det standsvirksomhet og møter. Krav som ble tatt opp var blant annet: Fri abort, bedre fødehjemsplasser, daginstitusjoner for barn og likelønn.

Avisa Klassekampen skrev om de ulike lokale markeringene.

1974: Dagen blir feiret over hele landet, med tog i de tre største byene, og møter, stands og arrangementer utover landet. De viktigste parolene på markeringene var, i følge avisa Klassekampen: 

 • Lik rett og mulighet til arbeid og utdanning
 • Arbeidsplasser der kvinner bor
 • Daghjem og fritidssenter til alle barn
 • Selvbestemt abort nå 

De lokale markeringene var flere.

1975: Feiringa av 8. mars brer om seg. Klassekampen bringer rapporter fra hele landet og skriver at alle steder hvor det har vært tog så har antallet deltakere fordoblet seg fra året før, og på flere plasser i landet har det vært markeringer for første gang. Kravet om rett til arbeid har stått sentralt i de fleste arrangementene. 

1976: Flere slutter opp om 8. mars togene, samtidig som samarbeidet rakner mellom kvinneorganisasjonene. I Oslo, Bergen og Trondheim går det to tog 8. mars.

I følge Klassekampen var en av grunnene til splittelsen uenigheter om parolene. Dette året hadde Kvinnefronten i Oslo bl.a. parolen «Kamp mot krisa som skjerper kvinneundertrykkinga på alle områder».

1977: Klassekampen melder at over 13 000 har gått i 8. marskomiteene sine tog over hele landet. Det er i 8. marskomiteene at Kvinnefronten er aktiv. I tillegg til dette tallet kommer kvinnene som gikk i togene arrangert av Samarbeidskomiteene til Brød og Roser, Norsk Kvinneforbund, Oslo Kvinnesaksforening, Nyfeministene og Lesbisk Bevegelse i de byene hvor det ble arrangert to 8. mars tog. Splittelsen mellom grupperingene har ikke ført til lavere oppslutning om dagen.

I 8. marskomiteens tog sto kravet om «Rett til arbeid» sentralt. I Oslo var Astri Holm fra Hustadarbeiderne hovedtaler på Youngstorget.

Klassekampen fikk inn rapporter fra over 80 arrangementer landet rundt. 

1978: Dette året når markeringen sitt høydepunkt på 1970-tallet med oppslutning fra om lag 20 000 kvinner og menn over hele landet. I Oslo, Trondheim og Ålesund arrangeres det to tog, mens det i Bergen og Tromsø bare går ett tog dette året. I Tromsø samles 1200 kvinner og menn seg i et av de til da største demonstrasjonstogene i etterkrigstiden. Toget er et samarbeid mellom Samarbeidsbevegelsen og 8. marskomiteen. I Bergen gikk 2900 i toget som ble arrangert av samarbeidskomiteen og 8. marskomiteen sammen. 

1979: Dette året er Samarbeidskomiteens tog i Oslo større enn 8. marskomiteens tog med 3650 mot 3500 deltakere. I Trondheim samles 2500 kvinner og menn i et fellestog. I Bergen går 1200 i 8. marskomiteens tog mot 800 i 8. marsaksjonens tog.

I Oslo holder Inge Ås fra Lesbisk Bevegelse appell på markeringen for Samarbeidsutvalget. Blant parolene var «Kamp mot kapitalisme og patriarkat - for kvinnefrigjøring», «Kirken må ta kvinnekampen alvorlig», «Mannssamfunn = voldssamfunn», «Opphev stillingsstoppen - flere kvinner i NRK» og «Hvor er kvinnene - ikke i historieboka». Se bilder

1980-tallet

I 1980 er Samarbeidskomiteens tog like stort som 8. marskomiteens tog i Oslo. I begge togene deltar det 3000 personer. I 8. marskomiteens tog deltok kvinner med parola «Vi krevet ett tog i 1981». I Trondheim samarbeidet alle kvinnegruppene og arrangerte et av de største demonstrasjonstogene som hadde gått i Trondheims gater på mange år med 2500 deltakere. I Bergen samlet kvinnene seg også til ett tog med 4000 deltakere. Året etter, i 1981, samlet også kvinnene i Oslo seg endelig til ett tog. Mellom 6000 og 7000 kvinner samlet seg på et tog preget av Alta-saken. Se bilde

Hovedkilde for oversikten Klassekampens arkiv.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.