Sirene

I september 1973 kom prøvenummeret av Sirene ut. Bladet var redigert av kjente feminister og gitt ut av Cappelen forlag. «Den undertrykte Liv Ullmann» prydet forsiden. Det første nummeret, som ble trykket i et opplag på 5000 forsvant i en fei, og måtte trykkes opp hele syv ganger. 

Sirene ville være et feministisk alternativ til ukebladene med mål om å gjøre kvinner bevisste på sin situasjon i et patriarkalsk samfunn. I den første lederen (nr. 1, 1973) heter det:

«Vi vil lage et blad som angår oss ... Vi var lei av å lese i ukebladene ... Vi håper Sirene kan bli et alternativ til ukepressens bevisste påvirkning til den tradisjonelle kvinnerolle». 

Sammenlignet med andre politiske tidsskrifter hadde Sirene et bredt utvalg stoff, noveller, artikler, intervjuer, tegneserier og leserbrev. 

Sirene ble utgitt i perioden 1973-1983, og utkom med mellom 8 og 12 nummer i året. De første årene hadde bladet et opplag på mellom 20-25 000.

I 1977 frigjorde redaksjonen seg fra Cappelen. Det skyldtes dels at opplaget hadde sunket og at man derfor fryktet forlagets reaksjoner, og dels et ønske om å være fullstendig uavhengig av Mannen (les: Cappelen). 

Redaksjonene i Sirene hadde hele tiden flat struktur, der ingen var fast redaktør og ansvarsfordelingen var basert på de enkelte medarbeidernes ferdigheter. Slik sett var Sirene inspirert av Nyfeministenes tanker om flat struktur og kollektive løsninger.

Siste nummer av Sirene kom ut i 1983, da var opplaget gått betydelig ned, og relasjonen mellom Sirene og aktive i kvinnebevegelsen var svekket etter uenigheter knyttet til synet på pornografi.

 

  
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.