Tidsskrifter

Følgende er en oversikt over tidsskrifter utgitt av kvinneorganisasjoner og kvinnelag i partier og foreninger. Inneholder både løpende tidsskrifter samt publikasjoner som nå er gått inn. Oversikten er satt sammen etter søk i Norsk periodikafortegnelse (Norper)
Tips oss gjerne om mangler.

Fra kvinneorganisasjoner/grupper 

Nylænde : tidsskrift for kvindernes sak / utgit av Norsk kvindesaksforening 
ISSN: 1501-0775 
DDK: 305.42 
Sted: [Oslo] 
Utgiver: Norsk kvindesaksforening 
År: 1887-1927 
Noter: 41 b.. - 24 nr pr år. - Aarg. 1, No. 1 (1. Jan. 1887)-aarg. 41, nr 24 (15. dec. 1927). - Undertittel varierer. - Tidligere utgiver: Gina Krog. - Tidligere navn på utgivelsessted: Christiania 

Kvinnesaksnytt 
ISSN: 0802-7846 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norsk kvinnesaksforening 
År: 1950- 

Kvinns : medlemsblad for Norsk kvinnesaksforening 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norsk kvinnesaksforening 
År: [1977]-[1983] 
Noter: 7 b.. - 1-4 nr pr år. - [Årg. 1, nr 1 (1977)]-[årg. 7, nr 2 (1983)]. - Kilde: Årg. 6, nr 3 (1982) 

Kvinnen og tiden 
ISSN: 0809-0254 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kristen Hansteen : Henriette Bie-Lorentzen : Eva Rønnow 
År: 1946-1955 
Noter: 10 b.. - Uregelmessig. - [1946, nr 1]-[1955, nr 8]. - Et prøvenummer utgitt i 1945. - Ikke utgitt i 1949. - 1955, nr 8 er et særnummer 
Delvis fortsettelse av: Kvinnefronten (Oslo. 1945).

Kvinner / utgis av Andelslaget Kvinner 
ISSN: 0803-3056 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Andelslaget Kvinner 
År: 1950-1951 
Noter: 2 b.. - 3 nr pr år. - Årg. 1, nr 1 (okt. 1950)-årg. 2, nr 3 (mars 1951) 
Fortsettes i: Kvinner hjemme og ute 

Kvinner hjemme og ute 
ISSN: 0333-015X 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norsk kvinneforbund 
År: 1951-1990 
Noter: 40 b.. - Periodisitet varierer. - Årg. 2, nr 4/5 (april/mai 1951)-årg. 41, nr 5/6 (1990). - Tidligere navn på utgiver: Andelslaget Kvinner. - Uregelmessig årgangsbetegnelse 
Fortsettelse av: Kvinner 
Fortsettes i: Kvinner i tiden

Kvinner i tiden : organ for Norsk kvinneforbund 
ISSN: 0803-3021 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norsk kvinneforbund 
År: 1991-[2000] 
Noter: 10 b.. - 4 nr pr år (1991-1995: 6 nr). - Årg. 42, nr 1/2 (1991)-[årg. 50, nr 4 (2000)]. - Kilde: Årg. 49, nr 4 (1999) 
Fortsettelse av: Kvinner hjemme og ute 

NKN's blad / utgiver: Norske kvinners nasjonalråd 
ISSN: 1501-3340 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norske kvinners nasjonalråd 
År: 1957-1966 
Noter: 10 b.. - 6 nr pr år. - Årg. 6 [i.e. 7], nr 1 (mars 1957)-årg. 16, nr 6 (des. 1966) 
Fortsettelse av: Nasjonalrådets organ 
Gått inn i: Norges kvinner 

Norges kvinner / i samarbeid med NKNs blad 
ISSN: 1501-3359 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norske kvinners nasjonalråd 
År: 1921-1977 
Noter: 57 b.. - Periodisitet varierer. - Aarg. 1, nr 1 (15. mars 1921)-årg. 57, nr 4 (des. 1977). - Tidligere utgiver: Marta Mathisen Weberg 
Har tatt opp: NKN's blad 

NKN-kontakt 
ISSN: 0800-0123 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norske kvinners nasjonalråd 
År: 1981-1982

Sirene 
ISSN: 0332-5105 
DDK: 301.412 
Sted: Oslo 
Utgiver: Forlaget Sirene 
År: 1973-1983

Kvinnens årbok 
ISSN: 1500-4619 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Pax 
År: 1973-1976 
Noter: 4 b.. - Årlig. - 1974-1977

Kvinnefront 
ISSN: 0333-0117 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kvinnefronten i Norge 
År: 1975-1981 
Fortsettes i: Kvinnejournalen

Kvinnejournalen 
ISSN: 0800-6563 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kvinnefronten i Norge 
År: 1982- 
Fortsettelse av: Kvinnefront

Kvinnefronten 
ISSN: 0803-4567 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kvinnefronten 
År: 1972-1973 
Fortsettes i: Vi er mange

Vi er mange 
ISSN: 0803-4575 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kvinnefronten i Norge 
År: 1973- 
Fortsettelse av: Kvinnefronten

Kvinner og klør / utgitt av kvinnefronten i NRK 
DDK: 305.42 
Sted: [Oslo] 
Utgiver: Kvinnefronten i NRK 
År: 1977-1979 
Noter: 7 b.. - 1-4 nr pr år. - Årg. 1, nr 1 (nov. 1977)-årg. 3, nr 7 (juni 1979)

Kjerringråd 
ISSN: 0800-0565 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Kjerringråd 
År: 1975-1986

Amasonen 
ISSN: 0801-4116 
DDK: 306.76 
Sted: Oslo 
Utgiver: Avisgruppa på Kvinnehuset 
År: 1984- 
Fortsettelse av: LF-avisa

Xantippe 
ISSN: 0800-5893 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norske kvinners nasjonalråd 
År: 1984-1988

Feministen / utgitt av Bodø gruppa 
DDK: 305.42 
Sted: Bodø 
Utgiver: Nyfeministene, Bodøgruppa 
År: 1973 
Noter: 1 b.. - 1973: 1 nr. - Des. 1973. - Kun 1 hefte utkommet

Kvinner sammen 
ISSN: 0803-8589 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: FOKUS 
År: [1991]- 
Noter: b.. - 4 nr pr år. - [Årg. 1, nr 1 (1991)]-. - Tidligere navn på utgivere: Senter for internasjonale kvinnespørsmål og TV-aksjonen "Kvinner i den 3. verden". - Årg. 5, nr 1 (1995) er et spesialnummer: Beijing-konferansen '95. - Kilde: Årg. 4, nr 2 (1994) 

Fokus nytt / Forum for kvinner og utviklingsspørsmål 
DDK: 305.4 
Sted: Oslo 
Utgiver: FOKUS 
År: [19-?]- 
Noter: b.. - 10-12 nr pr år. - [19-?]-. - Kilde: 95, nr 3 
Andre materialvarianter: Fokus nytt (online). (maskinlesbar fil)

Ottar / utgitt av Kvinnegruppa Ottar 
ISSN: 1501-6986 
DDK: 305.42 
Sted: Stavanger 
Utgiver: Kvinnegruppa Ottar 
År: [1997]- 
Noter: b.. - Årlig. - [1997]-. - Kilde: 2000

Lesbisk

Lavendelexpressen : et lesbisk-feministisk bruksblad for kvinner av kvinner 
ISSN: 1501-830X 
DDK: 306.76 
Sted: Oslo 
Utgiver: Lavendelexpressen 
År: [198-?]-[1980?] 
Noter: 6 b.. - Periodisitet ukjent. - [Nr 1 (198-?)]-nr 6 (1980?). - Undertittel varierer

Lesbisk internavis 
DDK: 306.76 
Sted: [Oslo] 
Utgiver: [Arbeidsgrupper for homofil frigjøring, Kvinnegruppa] 
År: 1980 
Noter: 1 b.. - 1980: 3 nr. - [Årg. 1, nr 1 (1980)]-årg. 1, nr 3 (des. 1980). - Kun tre hefter utgitt 

Løvetann : for homoseksuell og lesbisk frigjøring 
ISSN: 0800-014X 
DDK: 306.76 
Sted: Oslo 
Utgiver: Løvetann 
År: [1977]- 
Noter: b.. - 6 nr pr år (1977-1985: 1-4 nr). - [Årg. 1, nr 1 (1977)]-. - Tidligere utgiver: Arbeidsgruppe for homofil frigjøring 

Blikk 
ISSN: 0803-141X 
DDK: 306.76 
Sted: Oslo 
Utgiver: Blikk 
År: 1991- 
Noter: b.. - 12 nr pr år. - Nr 1/2 (febr. 1991)-. - Nr 0 (des. 1990) er et prøvenummer. - Tidligere utgiver: Rosa trekant. - Årgang 1991 og 1998 utgitt med bilag. - Nr 6B (juni 2000) er et spesialnummer. - Kilde: Nr 6B (juni 2000) 
Andre materialvarianter: Månedsavisa Blikk (maskinlesbar fil)

Fagbevegelse / bransjeorg. / parti

Kvinden / utgit af det Norske arbeiderpartis kvindeforbund 
ISSN: 0806-2498 
DDK: 324.2481072 
Sted: Oslo 
Utgiver: Det Norske arbeiderpartis kvindeforbund 
År: 1909-1920 
Noter: 11 b.. - 12 nr pr år. - [Aarg. 1, nr 1 (1909)]-[årg. 11, nr 11/12 (1920)]. - Formatet varierer. - Kilde: Aarg. 2, nr 1 (1. sept. 1910) 
Fortsettes i: Arbeiderkvinnen (1921). 

Arbeiderkvinnen : organ for det Norske arbeiderpartis kvinnebevegelse 
ISSN: 0806-2501 
DDK: 324.2481072 
Sted: Oslo 
Utgiver: Det Norske arbeiderparti, Kvinnesekretariatet 
År: 1921-1957 
Noter: 37 b.. - 12 nr pr år (1936: 11 nr, 1940, 1945: 4 nr, 1957: 9 nr). - Aarg. 12, nr 1 (jan. 1921)-[1957, nr 9]. - Formatet varierer 
Fortsettelse av: Kvinden (1909). 
Fortsettes i: Kvinnen (1957). 

Fram opp 
ISSN: 0802-5819 
DDK: 305.43 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norges bondekvinnelag 
År: 1953-1966 
Fortsettes i: Norges bondekvinnelags blad

Norges bondekvinnelags blad 
ISSN: 0802-5800 
DDK: 305.43 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norges bondekvinnelag 
År: 1966-1989 
Fortsettelse av: Fram opp 
Fortsettes i: NBK-nytt

NBK-nytt 
ISSN: 0802-5797 
DDK: 305.43 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norges bondekvinnelag 
År: 1989- 
Fortsettelse av: Norges bondekvinnelags blad

Likestilt / fra NKFs Likestillingsutvalg 
DDK: 305.42 
Sted: Oslo 
Utgiver: Norsk kommuneforbund, Likestillingsutvalget 
År: [199-?]- 
Noter: b.. - Periodisitet ukjent. - [199-?]-. - Kilde: 97, 2 
Overordnet enhet: Aktuelt for tillitsvalgte

GKL-avisen : medlemsblad for Grafiske kvinners landssammenslutning 
ISSN: 1501-2875 
DDK: 305.42 
Sted: Bergen 
Utgiver: Grafiske kvinners landssammenslutning 
År: [199-?]- 
Noter: b.. - 1-2 nr pr år. - [199-?]-. - Ikke utgitt: 1999. - Tidligere utgivelsessted: Oslo. - Kilde: 2000, 1 

Internasjonale / minoritetskvinner

MiRA : forum for minoritetskvinner 
ISSN: 0805-357X 
DDK: 305.48 
Sted: Oslo 
Utgiver: Migrant and Refugee Women's Association 
År: [1994]- 
Noter: b.. - 2 nr pr år (1994: 1 nr). - 1994, nr 1-

Avaie Zæn : de iranske kvinners blad i Norge 
ISSN: 0804-8134 
DDK: 305.48 
Sted: Sandnes 
Utgiver: Avaie Zæn 
År: 1991- 
Noter: b. - 6 nr pr år. - [Nr 1 (1991)]-. - Et nr utgitt unummerert i oktober 1991. - To nr utgitt i mars 1993, farsi utgave nr 13, norsk utgave unummerert. - Kilde: Nr 14 (juni 1993) 

Kvinnebladet : Islamsk kvinnegruppe Norge (IKN) 
ISSN: 1502-606X 
DDK: 305.48 
Sted: Oslo 
Utgiver: Islamsk kvinnegruppe Norge 
År: 1998- 
Noter: b.. - Periodisitet ukjent. - Nr 1 (juli 98)- 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.