Kvinnefront

Kvinnefront var Kvinnefronten sin avis. Første nummer kom ut høsten 1975. Bakgrunnen for bladet var at Kvinnefronten ikke så Sirene som sitt tidsskrift, de mente det trengtes et alternativ som i større grad tok utgangspunkt i kvinners situasjon, først og fremst kvinnene i arbeiderklassen. Den røde tråden skulle være retten til arbeid. 

I første leder (nr. 1, 1975) skriver redaksjonen: «Endelig har Kvinnefronten fått sin egen avis. Behovet for avisa har vært enormt. Nå skal ikke lenger alle slags feministiske skrifter få stå som talerør for hele kvinnebevegelsen. Nå har vi fått en avis som oppfordrer til kamp mot all kvinneundertrykking.»

I løpet av de første årene kom Kvinnefront i et opplag på 20 000. Avisa, som ble solgt av Kvinnefronten over hele landet, ble en viktig del av organisasjonens ansikt utad. 

Redaksjonen i Kvinnefront lagde bladet på dugnadsbasis på fritida. 

I 1982 skiftet avisa navn til Kvinnejournalen, samtidig som redaksjonen ble fristilt fra Kvinnefronten. Målet var å nå ut til en større lesergruppe. Magasinet beholdt dette navnet fram til 2004. Da gjennomgikk bladet en større omorganiserings- og endringsprosess og endret navn til Fett.

I dag er Fett det eneste av de generelle kvinnepolitiske bladene som ble grunnlagt av den nye kvinnebevegelsen på 1970-tallet som lever videre.

  
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.