En ny offentlighet

Kvinnebevegelsen var preget av debatt og konflikter. Men også et ønske om å formidle sin politikk og komme kvinner flest i tale. De fleste grupperingene lagde egne blader som fungerte som kontaktorgan mellom medlemmene og som presenterte organisasjon og politikk utad. 

Av disse var Kvinnefront, utgitt av Kvinnefronten og Lavendelexpressen utgitt av Lesbisk Bevegelse på begynnelsen av 1980-tallet, produsert for eksternt salg. Nyfeministenes Feministen og bladene produsert av Brød og Roser (i Trondheim Fyrstikka) fungerte mest som kontakt- og debattorgan internt.

To blader ble drevet av kvinner fra ulike kvinnepolitiske miljøer, Sirene og KjerringRåd. Sirene ble startet av Cappelen forlag i 1973, mens KjerringRåd ble startet opp av en gruppe kvinner i 1975. 

Oversikt over tidsskrifter utgitt av kvinneorganisasjoner og kvinnelag i partier og foreninger finner du her.

 

Undertema

Sirene

Sirene ville være et feministisk alternativ til ukebladene med mål om å gjøre kvinner bevisste på sin situasjon i et patriarkalsk samfunn. Les mer


Undertema

Kjerringråd

KjerringRåd skulle være et teoretisk tidsskrift som kunne gå inn i debattene i kvinnebevegelsen og formidle resultatene fra den gryende kvinneforskningen. Les mer


Undertema

Kvinnefront

Kvinnefront ble utgitt av Kvinnefronten. Bladet skulle ta utgangspunkt i kvinners situasjon, først og fremst i arbeiderklassen. Les mer


 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.