Lavendelexpressen

Lavendelekspressen hadde sitt utløp fra den ikke så seriøse Seriøsgruppa i Lesbisk Bevegelse. De begynte å lage ting til kvinnetidsskriftet Kjerringråd, men bestemte seg etter hvert for å gi ut sitt eget blad. Lavendelekspressen kom med silketrykk på forsiden. Utgiverne var enkeltpersoner i Lesbisk Bevegelse, knyttet til Kvinneverkstedet SFINXA, som betraktet seg selv som mer radikale enn det resten av organisasjonen var. De var anarkistiske, aksjonistiske og sosialistiske.

I Lavendelexpressen nr. 6 skriver redaksjonen:

For å få et fritt samfunn må alle former for autoriteter bekjempes. også de parasittene som de har planta inne i oss sjøl. Derfor har Lavendelexpressen ingen Leder. Vi vil på den annen side prøve så godt vi kan å følge med i den felles kampen vi også er en del av.

Lavendelexpressens redaksjon er ikke kollektivt medlem av noen kvinneorganisasjon. Dette har det vært og er det, delte meninger om. Redaksjonen har skiftet, ofte fullstendig fra et nr. til et annet. De første numrene  sprang direkte ut fra Kvinneverkstedet SFINXA - senere har det kommet andre til - men hele tiden har det hovedsakelig vært kvinner organisert i Lesbisk Bevegelse i Oslo som har utgjort redaksjonen.

Denne redaksjonen har åpne redaksjonsmøter for alle interesserte kvinner. Oppslagene finner du på Kvinnehuset. Vi håper at bladet kan være et (kjønns)organ for debatt også uttafor Oslo. Vi tar med det vi har plass til.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.