Musikk

Musikken, et tradisjonelt svært mannsdominert felt, var også et område der kvinnebevegelsen brøt barrierer. Under 1960-talet hadde det eksistert noen få kvinneband i Norge, som Dandy Girls, Playmates, Twice og Red Hot Peppers. På 1970-tallet ble flere kvinnegrupper etablert i kjølvannet av den politiske bevegelsen. 

De mest kjente, Amtmandens døtre og Kjerringrokk, startet begge opp i 1974. I begge gruppene var medlemmene aktive i kvinnebevegelsen, men ingen av gruppene representerte noen bestemt gruppering. Gruppene framførte i all hovedsak viser med kvinnepolitisk budskap og folkemusikk.

Klimaet for de nystartede gruppene var bra. Folk var metta på rock og jazz og profesjonelle musikere. Nå var det åpent for amatørband som var mer direkte i uttrykket. Det var lov å spille musikk selv om man ikke var så teknisk god. Både Amtmandens døtre og Kjerringrokk spilte inn plate. Låtene fra disse platene ble spilt og sunget av kvinner over hele landet.

Visekulturen var viktig også utenfor de etablerte gruppene. På leire og møter ble det diktet og sunget viser, og tekster og musikk ble utvekslet over landegrensene. 

 


Dette bandet ble satt sammen spesielt for konserten på kvinnekulturfestivalen på Kalvøya i 1979. Fra venstre: Ruth Eckhoff, Bente Geving, Kjersti Martinsen, Hege Rimestad, Marianne Wold, Siren Schade, Anne Grete Preus og Marit Mathisen.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.