Kunst

Fra begynnelsen av 1970-tallet var det en eksplosjonsartet økning i kunstutstillinger om kvinner og/eller av kvinner i de fleste vestlige land. Mange av utstillingene kom i stand etter initiativ fra kvinneorganisasjoner og inngikk slik som en del av mangfoldet i den nye kvinnebevegelsen. 

Flere steder dannet kvinnelige kunstnere egne aksjonsfellesskap etter mønster av andre kvinnegrupper, og i USA fikk de i stand en rekke demonstrasjoner mot de største museene sin diskriminering av kvinnekunstnere og mot den neglisjeringen de ble utsatt for fra kritikere og mannlige kolleger.

Startskuddet for kvinnekunstutstillingene gikk i USA i 1969 med utstillingen «X12» organisert av medlemmer i den militiante grupperingen «Women Artists in Revolution». Men det var først med utstillingen «Old Mistresses» i Walters Art Gallery i Baltimore i 1972 at kvinnekunsten fikk sin første store presentasjonen. Utstillingen som presenterte eldre kvinnekunst, «den glemte arven», hadde stor appell og ga de kvinnelige kunstnerne en historisk identitet. 

Siden fulgte utstillinger som i større grad tematiserte kvinner sin situasjon, blant annet «Womanhouse» i Los Angeles som handlet om kvinneroller og kvinneliv. Denne utstillingen regnes som det første eksempelet på et feministisk kunstprosjekt.

Både «Old Mistresses» og «Womanhouse» skapte en tradisjon og utløste et skred av større og mindre utstillinger i den vestlige verden. Særlig toppet dette seg i FN sitt internasjonale kvinneår i 1975, da det var store utstillinger i København, Stockholm, Oslo, Brüssel, Reykjavik og Helsinki.

I Norge tok Norske Kvinners Nasjonalråd i samarbeid med Forbundet av norske grafikere initiativ til en vandreutstilling i 1974 der 9 kvinnekunstnere ble presentert: Berit Arnestad, Lillebeth Foss, Marit Bockelie, Anne Breivik, Louise Dahm Hedemark, Annelise Knoff, Marian Kopperud, Sidsel Westbø og Suzanne Ødegaard. Utstillingen var svært etterspurt og ble tilsammen vist på 19 steder i landet. 

Andre utstillinger i Norge var bl.a «Kvinner - kunst - kamp», en svært politisk utstilling organisert av Kvinnefronten i Bergen, «Kvinnen og kunsten» vist i Kunstnernes Hus, «Kvinneliv - kvinnekår» på Glåmdalsmuseet, «Kvinner kan» på Klepp på Jæren, «Samliv - ei informasjonsutstilling» vist i Bergen, Tromsø, Oslo og Trondheim, «Kvinnelige kunstnere i UKS» og «Halvparten  - ei utstilling om kvinner» vist på Galleri 1 i Bergen.

 

Ressurser

Litteraturtips

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.