Kvinnekultur

Den radikale bølgen på 1970-tallet innebar også en forandring av kulturlivet. Den enkeltes kreativitet skulle tas vare på, alle skulle være delaktige og ikke bare passive konsumenter. Dette synet sto sterkt innen kvinnebevegelsen. Her var man opptatt av å bruke kunstneriske virkemidler som teater, film og musikk i den politiske kampen. I tillegg var mange kvinnelige kunstnere opptatt av å formidle politiske budskap.

«Har kvinner en egen kultur?» Dette spørsmålet stilte lederen i Sirene, nr 6 1975.

Undertema

Musikk

Grupper som Amtmandens døtre og Kjerringrokk vokste fram i kjølvannet av den nye bevegelsen. Les mer


Undertema

Film 

I Norge var særlig forgangskvinnen Anja Breien og hennes film «Hustruer» banebrytende i å utvikle filmspråket. Se bilder fra «Hustruer»
Les intervju med Anja Breien i VG.
Les artikkelen Anja Breien - et internasjonalt unntak av Lisa Kristin Strindberg hos KILDEN.


 

Undertema

Litteratur

Forfattere som Liv Køltzow, Tove Nilsen og Ebba Haslund formidlet nye kvinnebilder i sin litteratur. Les mer


Undertema

Kunst

Utstillinger forbeholdt kvinnekunst ble et fenomen på 1970-tallet. Les mer


Undertema

Kulturfestivalen

I 1979 samarbeidet alle de kvinneorganisasjonene om å arrangere en stor kvinnekulturfestival i Oslo. Les mer


Undertema

Teater

I tillegg til en flora av mer eller mindre amatøristiske grupper ble flere teaterstykker som tok opp kvinners situasjon framført på Nationalteateret. Les mer


 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.