Lenker

Interessert i temaet? Vi anbefaler følgende nettsider:

Krisesentersekretariatet

Norsk krisesenterforbund 

Landsforeningen for voldtatte

Noabuse
Felles nettsted for de norske organisasjonene mot overgrep. Inneholder oversikt over hjelpeapparatet mot seksuelle overgrep, vold og rus.

Regjeringens handlingsplan mot vold mot kvinner

Riksorganisasjonen for kvinne- og jentegrupper i Sverige

Landsorganisasjonen for krisesentre i Danmark

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.