Litteratur

Kvinnemishandling - fra privat problem til offentlig ansvar : en dagsordenbyggingsprosess
Forfatter: Ellen Ahnfelt
Hovedoppgave i statsvitenskap, UiO
År: 1987

I oppgaven beskriver Ahnfelt prosessen som har funnet sted , fra Krisesentergruppa i Oslo ble opprettet i 1976, til det offentlige handlingsprogrammet Tiltak mot kvinnemishandling ble lagt fram i 1983. I løpet av syv år ble eksistensen av kvinnemishandling synliggjort, offentliggjort i betydningen avprivatisert og politisert, og problemet etablert som en sak på myndighetenes formelle dagsorden. Hovedspørsmålet Ahnfelt stiller seg i oppgaven er: Hvorfor gikk det så fort?


Voldtekt : ei bok om kvinneundertrykking
Forfatter: Asta Magni Lykkjen
Forlag: Pax
År: 1976

I Voldtekt har Lykkjen analysert et utvalg voldtektssaker i 1972. Hun peker på at lovene alltid har vært innrettet på å verne mannen sine rettigheter - som far og ektemann. Hennes konklusjon er at i behandlinga av voldtektssaker så er det gamle kvinnesynet fremdeles med på å avgjøre sakene.


Steen, K. S. og Fodestad, H. (1978). Den skjulte martyrium: Omkring synliggjøring av brutaliteten mot kvinner i hjemmet. I: Kvinneforskning (Nytt om), 2, 4-13.


Privatlivets fred. Ei bok om kvinnemishandling
Forfattere: Elin Amundsen, Inger Braathen, Hilde Fors, Sissel Grebstad, Edel Hildre, Anne Cathrine Johnsen, Else Marie Spetalen
Forlag: Pax
År: 1981

Kvinnemishandling har vært skjult og bagatellisert i vårt samfunn. Under dekke av "privatlivets fred" har menn kunnet mishandle kvinner de har levd sammen med uten at noen har grepet inn. Denne boka viser alvoret i volden mot kvinner. Gjennom intervjuer forteller mishandla kvinner selv om den fysiske og psykiske terroren de har vært utsatt for. 

PRIVATLIVETS FRED er et oppgjør med mytene om kvinnemishandling som dekker over virkeligheten. Boka tar også opp spørsmålet "hvorfor drar hun ikke?" og beskriver hva som gjør at så mange kvinner holdes fast i mishandlingsforhold i årevis.  
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.