Fakta

«Kvinnemishandling» er et relativt nytt begrep innen strafferetten. Ved Oslo politikammer ble denne betegnelsen ikke tatt i bruk før i 1979/80. Før dette hendte det selvsagt at kvinner anmeldte menn for vold og trusler i hjemmet, men det ble omtalt som «husbråk». Først med kvinnebevegelsens synliggjøring av volden mot kvinner i hjemmet og deres krav om krisesentre, fikk man øynene opp for at det dreide seg om et samfunnsproblem.

  • i 2001 var 2316 kvinner og 1813 barn innom krisesentrene, de var der i til sammen 79 883 overnattingsdøgn 
  • i 57 % av tilfellene var mishandleren enten ektefelle eller samboer
  • landets første voldtektssenter ble åpnet ved Oslo legevakt i januar 1986. I løpet av det første året senteret var åpent, mottok og behandlet man 141 voldtektsofre, 131 kvinner og 10 menn 
  • 70 % av alle voldtektsanmeldelser henlegges. Bare 1 % fører til domsavsigelse

Kilde: Krisesentersekretariatet og SSB.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.