Lenker

Nettutstillinger

Og Gud skapte kvinnen... - nettutstilling ved Kvinnemuseet på Rolighed

Kvindekilder - dansk kvinnehistorie

Kärlek, makt och systerskap - om 1970-tallets kvinnebevegelse i Sverige

Vetenskapskvinnor, Finland

Arkiv

Kvindehistorisk samling, Danmark

Kvindehistorisk arkiv, Island

IIAV International information centre and archives for the women's movement

Bibliotek

KVINFO, Danmark

  • KVINFO er et landsdekkende informasjonssenter som formidler kvinne - og kjønnsforskningens resultater. 
  • KVINFOs bibliotek omfatter mer enn 15.000 danske og utenlandske titler, som dekker alle fagområder innen for kvinne- og kjønnsforskningen.
  • KVINFO utgir et tidsskrift, FORUM - tidsskrift for køn og kultur, som er webbasert. 
  • KVINFOs ekspertdatabase, Kvinder på Linien, er en database med biografisk informasjon om kvalifiserte kvinner i Danmark. 
  • KVINFOs KVINDEKILDER er en webutstilling om dansk kvinnehistorie

Kvinnohistoriska samlingarna, Sverige

  • Kvinnohistoriska samlingarna ved Gøteborgs universitetsbibliotek er ett spesialbibliotek for kvinne-, manns- og kjønnsforskning. 
  • Virksomheten består i å lage oversikter over litteratur, samle arkivmateriale og pressklipp samt gi referenseservice.
  • I Kvinnohistoriska samlingarna finnes håndskrifter og annet kildemateriale fra enkeltpersoner og kvinneforeninger.

The Women's Library, Storbritannia

Museer

Kvinnemuseet på Rolighed, Kongsvinger

Kvindemuseet i Danmark

Andre

Kulturnett.no presenterer norske arkivinstitusjoner, bibliotek og museer som oppbevarer og låner ut arkiver og de største utenlandske arkivinstitusjoner. Du kan også bruke arkivguiden for å finne institusjonenes hjemmesider.

Fagressurser samlet hos KILDEN - Stadig flere institusjoner, biblioteker og organisasjoner lager oversikter over nettressurser innenfor egne fagområder, andre digitaliserer arkivene og legger dem ut på nettet, mens andre igjen nøyer seg med å legge ut beskrivelser av sine papir- eller gjenstandsbaserte samlinger. Her er samlet et lite utvalg av slike nettsteder.

Q-biblioteket - Nordisk virtuelt bibliotek for kvinne- og kjønnsforskning er et samarbeid mellom en rekke kvinne- og kjønnsforskningsbiblioteker og arkiver i Norden for å øke synligheten og forbedre tilgjengeligheten for kildene til kvinne- og kjønnsforskningen i Norden.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.