Kilder til kunnskap

Det finnes mange ulike kilder til kunnskap om kvinnebevegelsen. Samtidig er innsamling av slikt materiale ingens hovedansvar og dermed lite systematisk. Noen har sagt at hver gang en kvinneaktivist flytter eller dør, forsvinner kvinnehistorisk materiale.

I vanlige bibliotek, arkiver, muséer og andre institusjoner er kvinnerelevant materiale sjelden merket tilstrekkelig for gjenfinning. Søkesystemene er som regel ikke utarbeidet med tanke på kjønnsperspektiv.

Dette er bakgrunnen for at det internasjonalt - og i en viss grad i Norge - har blitt etablert egne bibliotek, muséer og arkiv for kvinnehistorisk materiale. 

Her finner du informasjon om hvilke arkiv som har kvinnehistorisk materiale og hvor du kan levere dette. Lenkesiden inneholder også pekere til de institusjoner som spesialisert seg på kvinnehistorie og kvinne- og kjønnsforskning.

 

 

 

Kvinnemuseet på Rolighed

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.