Litteratur

Kvinner og idrett : fra myte til realitet
Redaktør: Gerd von der Lippe
Utgivelsesår: 1982
Forlag: Gyldendal

Idrettskvinnene sprengte mange grenser i 70-årene. Men til tross for all fremgang dominerer mennene fortsatt idrettsledelse og massemedia. Det er fortsatt en stor angel på kvinnelige trenere og ledere. Altfor mange idrettsjenter faller fra i tenårene. Hvorfor er det slik? Denne boken belyser både historiske, politiske og praktiske sider ved kvinneidretten. Boken henvender seg til alle som driver aktiv idrett, som underviser, trener eller organiserer norsk idrett.

Idrett som kulturelle drama : møteplasser i idrettssosiologi og idrettshistorie
Forfatter: Gerd von der Lippe
Utgivelsesår: 2001
Forlag: Cappelen

Denne boka presenterer viktige bidrag først og fremst i idrettssosiologi og idrettshistorie, men også i idrettspedagogikk. Forfatteren viser at vitenskapsmenn og -kvinner er kjønnete mennesker, påvirket av tid og sted i sin virksomhet. Deres teorier og begreper må betraktes som verktøy for forståelse. I eget kapittel presenterer og analyserer forfatteren to kamper for kvinnelig deltakelse i organisert idrett på 1970-tallet: striden om kvinnelig deltakelse i Holmenkollstafetten og kampen for kvinnefotball i Norges Fotballforbund.

Norske tårer og russisk svette : idrettskvinnenes kamper på 60- og 70-tallet
Forfatter: Anne-Mette Vibe
Utgivelsesår: 1998
Forlag: Norges Idrettshøgskole

Hovedtema for heftet er en sammenlikning av idrettskvinner i øst og vest på 1960- og 1970-tallet. For Norges del beskriver forfatteren fire viktige «kamparenaer» innen kvinneidretten: langrenn, Holmenkollstafetten, fotball og Birkebeinerrennet.

Kvinner - En utfordring for idretten? 
Rapport fra en konferanse i anledning OL´94 i Lillehammer.
Arbeidsnotat 2/94
Utgitt av: Sekretariatet for kvinneforskning, Norges Forskningsråd

Rapporten inneholder innleggene fra dagskonferansen «Kvinner - en utfordring for idretten?» som foregikk på Lillehammer 29.01.94 i regi av Sekretariatet for kvinneforskning, Stiftelsen kvinner og OL og Norges Idrettshøgskole. Målet med konferansen var å la forskerne presentere bidrag som kan «kjønne» idretten og kaste lys over spørsmål som: hva betyr det at idretten har vært manndominert på alle områder og nivåer - og hva betyr det for kvinners møte med virkeligheten? 

Mer om rapporten: http://kilden.forskningsradet.no/publikasjoner/rapporter/rapportpresentasjoner/kvinner_en_utfo.htm

Andre lesetips

Brox, Karl H. «Eva Nansen: en kvinnelig ski-pionér». I: Fjell og Vidde. 2 (1993), s. 32-34.

Bø, Marianne Thorstad. Idrett, fritid og kvinner i tidligere Sovjetunionen: i forhold til erklært likestilling fra 1918. Oslo: Universitetet, 1993. Avhandling til embetseksamen i pedagogikk.

Idrett for alle: en kritisk kommentar til norsk idrettspolitikk. Oslo: Gyldendal, 1974.

Kolnes, Liv-Jorunn. Kvinner og toppidrett: om kjønn, kropp, seksualitet og relasjoner i toppidretten. Oslo: Norges idrettshøgskole, 1994. Doktorgradsavhandling.

Lippe, Gerd von der. «det er ittno som kjem ta sæ sjøl.» I: Kvinnens årbok 1976. Oslo: Pax, 1975, s.131-141. - Om kampen for deltakelse i Holmenkollstafetten.

Lippe, Gerd von der. «Likestilling i idretten». I: Kvinner og idrett: fra myte til realitet. Redaktør Gerd von der Lippe. Oslo: Gyldendal, 1982, s. 13-37.

Lippe, G. (2001). Kvinnekamp i Holmenkollenstafett og fotball. I: Idrett som kulturelle drama: Møteplasser i idrettssosiologi og idrettshistorie. Oslo: Cappelen.

Lippe, Gerd von der. Endring og motstand mot endring av femininiteter og maskuliniteter i idrett og kroppskultur i Norge 1890-1950 - med et sideblikk på Tyskland, Sverige og Danmark : en deministisk analyse av et empirisk materiale. Bø: Lippe, 1997. Doktorgradsavhandling.

Toftdahl, Hanne. «Kjerringer mot strømmen». I: Årbok 1994/Foreningen til ski-idrettens fremme. Oslo:1995, s.71-88.

Torkildsen, Roy-Kenneth. Norsk kvinnefotball: en historisk undersøkelse om norsk kvinnefotballs utvikling. Levanger: Høgskolen i Levanger, 1993. Hovedfagsoppgave.

Vatne, Sara. Makt. Lillehammer: Oppland DH, 1985. Individuell oppgave samfunnspolitikk 1984/85. - Blant annet om kampen for deltakelse i Holmenkollstafetten.

Vaage, Jacob. «Damer på ski». I: Årbok 1990/Foreningen til ski-idrettens fremme. Oslo: Grøndahl, Skiforeningen, 1991, s.45-53.

Wigernæs, Ingrid. Mot mål med jentutn. Oslo: Aschehoug, 1976.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.