Spiralen for menn!

Utdrag fra KjerringRåd nr.2, 1978. Artikkelen er tidligere trykt i det danske bladet «Kvinder».

Når vi leger gir råd og veiledning om prevensjonsmetoder, støter vi ofte på den typen kvinner som ikke vil ha spiral. Enten fordi de på forhånd har noen tåkete forestillinger om at de ikke vil ha et fremmedlegeme i sin livmor, eller også fordi de har hatt litt problemer med spiralen tidligere. Dette hysteri møter vi til gjengjeld ikke hos våre mannlige partnere, og spesielt ikke hos mannlige leger som anbefaler den så varmt.

Derfor har jeg oppfunnet en ny svangerskapsforebyggende metode: Spiralen for menn eller IDP (intra-penile device) eller Krussedullen.
Prinsippet i krussedullmetoden bygger på at et fremmedlegeme 12 cm oppe i urinrøret hos de fleste menn fører til at sædcellene blir ubevegelige, slik at graviditet hos den kvinnelige partner ikke inntreffer. Den nøyaktige mekanisme er ennå ikke avklaret. På illustasjonen kan sees eksempler på krusseduller. De er alle laget av plastikk i forskjellige fasonger, og noen er viklet om med en nikkeltråd, andre er forsynt med en liten magnet, og en del modeller har en tråd som ved rett anbringelse stikker 1-2 cm ut gjennom urinrøret.

(…)

Bivirkninger

1. Samme dag eller kanskje noen dager etter kommer det ofte småblødninger og krampelignende smerter fordi slimhinnen er litt opprevet, men det spiller sjelden noen rolle og og forsvinner i løpet av et par uker.

2. Større, kraftigere blødninger forekommer, og disse kan nødvendiggjøre fjerning av krussedullen, men en kan forsøke å behandle med blodstillende tabletter. 

3. Infeksjon sees særlig hyppig hos unge menn med liten tidligere seksuell aktivitet. Dessuten kan krussedulle-innsettingen aktivere en svak urinrørsinfeksjon. Ofte kan infeksjonene behandles med antibiotika, varme omslag og sengeleie uten å fjerne krussedullen. 

4. En sjelden gang har det skjedd at krussedullen helt eller delvis har trengt ut gjennom penis. Hvis tråden stadig kan sees, trekker man bare krusedullen ut, så lukker hullet seg av seg selv. Ellers fjernes krusedullen operativt, hullet syes og en gir antibiotika.
Det kan bli nødvendig å amputere bort penis, men det er ytterst sjelden.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.