Selvhjelpsgrupper

I flere land opprettet kvinner selvhjelpsgrupper der de sammen skulle lære om hvordan kroppen fungerte, gjennom å undersøke egen vagina, livmorhals og livmormunn, utføre brystundersøkelser og lignende. I Norge fantes det i perioden 1973 til 1975 noen selvhjelpsgrupper knyttet til Nyfeministene, men dette ble aldri et utbredt fenomen.

Inge Ås, var med i en av selvhjelpsgruppene som fantes i Norge. Hun forteller at gruppa fikk besøk av italienske og amerikanske feminister. De lærte dem blant annet abort med vakummetoden. Ås presiserer at det aldri ble foretatt noen aborter i gruppa eller av gruppas medlemmer. Men hun mener det var bevisstgjørende, ideologisk riktig og lærerikt at dette var noe kvinnene kunne gjennomføre uten å være avhengige av andre. Det var også i disse gruppene at kvinnene brukte spekulum for å se på sin egen livmortapp. 

- Gutter har kjønnsorganet utvendig og kan alltid ha oversikt over at alt ser ut som det skal, for oss er det litt mer komplisert. Men i selvhjelpsgruppene fikk vi oversikt over en del av kroppen som ingen andre enn gynekologene hadde sett før. Mange var skeptiske, de var sikre på at det skulle være noe galt. Men det er faktisk viktig å vite hvordan vi ser ut innvendig. Vi snakket om å «ta kroppen tilbake» og gjennom dette bli bevisste på vår egen seksualitet, forteller Ås. 

Hva er selvhjelp? Selvhjelp innebærer at kvinner oppnår kontroll over sin egen kropp. Vi begynner i små grupper, en slags bevisstgjøringsgrupper eller basisgrupper. Akkurat som i vanlige bevisstgjøringsgrupper blir vi gjennom selvhjelpsgrupper mer klar over vår situasjon som kvinner, begynner å kjenne hverandre og oss selv, og kan derfor bli i stand til å gjøre noe med situasjonen. I gruppene blir vi klar over hvordan vi er lært opp til å betrakte kroppene våre som vemmelige ting som ikke skal berøres.

Fra Kvinnens årbok 1975, Pax.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.