Kvinne, kjenn din kropp

I 1967 ble p-pillen legalisert i Norge. Sammen med spiralen ga den kvinner i Norge muligheten til et nytt seksualliv. Nå var det mulig å beskytte seg mot uønsket graviditet med en sikkerhetsgrad man tidligere knapt kunne forestille seg. Samtidig ble det utgitt flere opplysningsbøker om seksualitet, og sex ble et begrep i den offentlige debatten. 

I kvinnebevegelsen sto kampen for en selvbestemt seksualitet, frihet fra sexpress og tilgang til prevensjon og abort sentralt. Kvinnebevegelsens kanskje største seier på 1970-tallet, loven om selvbestemt abort som ble vedtatt i 1978, var avgjørende for kvinners seksuelle frigjøring. Med denne loven ble det endelig mulig for kvinner å ha et seksualliv unntatt fra reproduksjon. [Les mer i abortdelen].

Medisinstudentenes Seksualopplysning (MSO) og Sosialistiske legers klinikk for seksuell opplysning er eksempler på initiativ som ble tatt for å øke kunnskapen om prevensjon, gjøre prevensjonsmidlene mer tilgjengelige og hjelpe abortsøkende kvinner. 

Også fokuset på kvinners generelle helse ble viktig. I 1975 kom den danske boka «Kvinne kjenn din kropp» ut på norsk, en bok som senere har blitt trykt i flere opplag. 

Kvinner i helsevesenet gikk sammen for å styrke forskningen og fokuset på kvinner som pasienter. Kvinnehelsegeriljaen ble startet opp på i 1981, som et tverrfaglig møtested for kvinner i helsevesenet. De fleste av deltakerne var kvinnelige leger. Samlingspunktet var et felles engasjement for å få kvinneperspektivet bedre ivaretatt i medisinsk teori og praksis. 

 

 

Undertema

Spiralen for menn!

I KjerringRåd nr.2, 1978 lanseres Krussedeullen, spiralen for menn. 
Les mer


 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.