Litteratur

«1977 - 1997 20 år - naturligvis» (1997) I: Kvinneforskning (Nytt om), 3/4: Temanummer. 

Berg, Anne Marie m.fl. (red.) (1977) I kvinners bilde : Bidrag til en kvinnesosiologi. Oslo: Pax
- inneholder blant annet:

 • Berg, Anne Marie: Kvinneforskning og konjunkturer
 • Se hvor jeg støver, intervju med Erik Grønseth
 • Holter, Harriet: Kvinneforskning. Historisk utvikling og aktuelle motsetninger

Forholdet mellom kvinneforskningen og kvinnebevegelsen (1981) Rapport fra et seminar. Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd. NAVFs sekretariat for kvinneforskning, arbeidsnotat nr. 1/81 

Halsaa, Beatrice (1993) "Norsk kvinneforskning på 90-tallet : En vurdering av status og retningslinjer". I: Viten, vilje, vilkår. Oslo: Norges forskningsråd. Sekretariat for kvinneforskning, arbeidsnotat nr. 3

Halsaa, Beatrice (1996) "I skjæringspunktet mellom fag og politikk". I: Harriet Holter m.fl. (red.) Hun og han : Kjønn i forskning og politikk. Oslo: Pax.

"Harriet Holter 70 år. Nye perspektiver på hennes faglige bidrag" (1992) I: Kvinneforskning (Nytt om), 2: Temanummer

Haukaa, Runa (1982) Bak slagordene : Den nye kvinnebevegelsen i Norge. Oslo: Pax.

Haukaa, Runa m.fl. (red.) Kvinneforskning : Bidrag til samfunnsteori, festskrift til Harriet Holter. Universitetsforlaget: 1982. Kvinners levekår og livsløp.

Hjeltnes, Guri (1987) "Store muligheter i et lite, rikt land". I: Kvinneforskning (Nytt om), 4: 14-22.

Hjeltnes, G. (1987) "Kvinnene representerer den nye «uoversikteligheten»". I:  Kvinneforskning (Nytt om), 4: 23-27.

Hjeltnes, G. (1987) "Vil ikke akademiet la seg påvirke?" I: Kvinneforskning (Nytt om),4: 28-30.

Haavind, Hanne (1986) "Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer". I: Kvinneforskning (Nytt om), 1: 4-10.

Kalleberg, Annemor (1974) "Kvinnebevegelse og «kvinnefag»". I: Kvinnens årbok 1975. Oslo: Pax.

Kjønn og samfunn i endring (1995) Rapport fra avslutningskonferanse : Program for grunnleggende samfunnsvitenskapelig kvinneforskning. Oslo: Norges forskningsråd. 
- inneholder blant annet   

 • Bostad, Bjørg Krane: Norsk kvinnesaksforening kommentar til sesjon I «Et besøk i kvinneforskningens verden i 1994»
 • Halsaa, Beatrice: Maktens pris
 • Melby, Kari: Forholdet mellom kvinneforskningen og kvinnebevegelsen
 • Strøm, Agnete: kommentar til sesjon I «Kvinneforskningen sett fra mitt ståsted som kvinneaktivist i Kvinnefronten»

Kvinne- og kjønnsforskning (1997) I: Store Norske Leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget

Kvinneforskning (1985) I: Store Norske leksikon. Oslo: Aschehoug  og Gyldendal

Lie, Suzanne Stiver & Rørslett, Mai Birgit (red.) (1995) Alma Maters døtre : Et århundre med kvinner i akademisk utdanning. Oslo: Pax
- inneholder blant annet

 • Eeg-Henriksen, Fride og Karin Widerberg: A house of one´s own - sentrene for kvinneforskning
 • Pedersen, Tove Beate: Den lange veien - historien om Sekretariatet for kvinneforskning
 • Wetlesen, Tone Schou og Drude von der Fehr: Kvinne- og kjønnsstudier på Blindern
 • Portrettartikkel av Harriet Holter

 «Min vei til kvinneforskningen» (1999) I: Kvinneforskning (Nytt om), 1:  Temanummer:

Den nye kvinneforskningen (1985) I: Kari Vogt m.fl. (red.) Kvinnenes kulturhistorie, bind 2. Oslo: Universitetsforlaget

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.