Lenker

Interessert i temaet? Vi anbefaler følgende nettsider: 

KILDEN
Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge.
Kilden har en omfattende samling med lenker til fagressurser.

Tidsskrift for kjønnsforskning
Dette tidsskriftet blir utgitt av KILDEN

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge FOKK

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning NIKK
NIKK har en rekke lenker til nordiske og utenlandske kvinne- og kjønnsforskningsenheter.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.