Litteratur

Agerholt, Anna Caspari (1973) Den norske kvinnebevegelses historie : ny utgave med innledning av Kari Skjønsberg. Oslo: Gyldendal

Bratteli, Randi (red.) Vi er de tusener- : Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1901-1976. Oslo: Tiden

Brynnildsen, Karen Sofie & Seyerstad, Per (red.) (1982) Dakky Kiær : fra abortspørsmålets, kvinnesakens og sosialarbeidets historie i Norge. Oslo: Universitetsforlaget

Clayhills, Harriet (1972) Kvinner og klassekamp. Oslo: Tiden

Dahlström, Edmund m.fl. (1962) Kvinnors liv och arbete = Kvinners liv og arbeid. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Frigland, Berit & Westergaard, Brita (1974) Håndbok for norske kvinner Oslo: Grøndahl

Kiær, Dakky (1978) Norsk kvinnesaksforening i 1930-årene : Med tilbakeblikk på tidligere virke og streiflys frem til 1977. Oslo: D. Kiær

Lervik, Åse Hiorth (red.) (1982) Vi vil bestemme over våre liv : Tekster som belyser kvinnekamp gjennom hundre år. [Oslo]: Landslaget for norskundervisning/Cappelen

Lønnå, Elisabeth (1996) Stolthet og kvinnekamp : Norsk kvinnesaksforenings historie fra 1913. Oslo: Gyldendal: I samarbeid med Norsk kvinnesaksforening

Moksnes, Agnes (1984) Likestilling eller særstilling? : Norsk kvinnesaksforening 1884-1913. Oslo: Gyldendal

Møller, Katti Anker (1974) Moderskapets frigjørelse : to foredrag. Oslo: Tiden

Norsk kvinnesaksforening (1950) Norsk kvinnesaksforening gjennom 65 år : 1884-1949  [Oslo]: Foreningen

Skjønsberg, Kari (1974) Mannssamfunnet midt imot : Norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre «Mannsaldre» : en antologi. Oslo: Gyldendal

Skjønsberg, Kari (red.) (1979) Hvor var kvinnene? : Elleve kvinner om årene 1945-1960. Oslo: Gyldendal

Wiestad, Else (red.) (1994) De Store hundreårsbølgene : Kjønnsdebatten gjennom 300 år. Oslo: Emilia

Andre kilder:

Videoen: Gina Krog og kvinnesaken fra Norsk Nettskole – fjernundervisning

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.