Fakta

De første organisasjonene

I 1883 ble diskusjonsforeningen «Skuld» dannet, med Cecile Thoresen, Norges første kvinnelige student, som formann. Høsten 1884 ble Norsk Kvindesaksforening dannet med stortingsmann H. E. Berner som formann. Lærerinnen og journalisten Gina Krog satt i det første styret. Hun skulle bli den brede, organiserte kvinnebevegelsens første store lederskikkelse. 

Se Norsk kvinnesaksforenings historie http://kvinnesak.no/info_41.nml

Arbeiderbevegelsen begynte for alvor å gjøre seg gjeldende i det politiske liv i 1880-årene. Den første fagforeningen arbeiderkvinnene stiftet, var «Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening.» 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.